Thứ ba, 26/02/2019
1005

Tổng quan về Khoa Việt Nam học

Cơ cấu tổ chức:
Trưởng Khoa: TS. Lê Lâm Thi
Phó trưởng Khoa: TS. Hồ Viết Hoàng
*Bộ môn Ngôn ngữ học đối chiếu:
TS. Liêu Thị Thanh Nhàn: Trưởng Bộ môn
Ths. Trần Thị Thu Vân: Phó Trưởng Bộ môn
Ths. Ngô Thị Khai Nguyên
Ths. Nguyễn Thị Hồng Hoa
TS. Đỗ Thị Xuân Dung

*Bộ môn Tiếng Việt cho người nước ngoài
Ths. Lê Nguyễn Hạnh Phước: Trưởng Bộ môn
TS. Lê Lâm Thi
Ths. Đặng Diễm Đông
Ths. Lê Thị Thanh Xuân
*Bộ môn Văn hóa - Du lịch
TS. Hồ Viết Hoàng: Trưởng Bộ môn
Ths. Nguyễn Thị Hoài Thanh: Phó Trưởng Bộ môn
Ths. Phạm Thị Liễu Trang
Ths. Dương Thị Nhung
Ths. Tôn Nữ Thùy Trang
Ths. Trần Thị Xuân
CN. Đoàn Minh Triết
Chức năng:
Giảng dạy, nghiên cứu tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế cho sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế.
Nhiệm vụ:
Đào tạo Cử nhân ngành Việt Nam học, chuyên ngành Ngôn ngữ - Văn hóa - Du lịch

Đào tạo Cử nhân ngành tiếng Việt cho người nước ngoài; các khóa học tiếng Việt ngắn hạn và dài hạn cho người nước ngoài.
Tổ chức nghiên cứu và giảng dạy học phần liên quan đến ngôn ngữ - tiếng Việt, phương pháp giảng dạy tiếng Việt và văn hóa, du lịch Việt Nam.
Tổ chức các sinh hoạt ngoại khóa trao đổi kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa, du lịch Việt Nam.
Liên kết với các trường Đại học, các Trung tâm nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa trong và ngoài nước tổ chức các hội thảo, hội nghị; các khóa bồi dưỡng về đào tạo và nghiên cứu Việt Nam học.
Đội ngũ giảng viên:
Khoa có 15 giảng viên, trong đó có 3 Tiến sĩ, 11 thạc sĩ, 1 cử nhân (đang làm nghiên cứu sinh).

Thành tích nổi bật:
Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2015 - 2016;
Giấy khen Giám đốc Đại học Huế năm học 2013-2014, 2014-2015, 2016-2017