Thứ ba, 19/03/2019
1879

Ngành tuyển sinh Khoa Tiếng Anh năm 2019

NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH
Chỉ tiêu: 30
Mã ngành: 7140231
Tổ hợp xét tuyển:
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh* 
D14: Văn , Sử, Tiếng Anh* 
D15: Văn, Địa, Tiếng Anh*


NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
Chỉ tiêu: 600
Mã ngành: 7140231
Tổ hợp xét tuyển:
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh* 
D14: Văn , Sử, Tiếng Anh* 
D15: Văn, Địa, Tiếng Anh*

Ghi chú:
- (*) Là môn ưu tiên trong tuyển sinh dùng để làm tiêu chí phụ xét tuyển khi có nhiều thí sinh có tổng điểm ba môn bằng nhau. Hệ số 1.
Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
- Điều kiện xét tuyển của các ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh là điểm môn Tiếng Anh phải >= 5.0
- 50 chỉ tiêu Ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị