Thứ tư, 13/03/2019
2758

Ngành, chuyên ngành đào tạo Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

Giới thiệu chung về các ngành đào tạo
- Đào tạo cử nhân tiếng Hàn chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc
- Giảng dạy ngoại ngữ 2 tiếng Hàn cho sinh viên các khoa
- Tổ chức kỳ thi năng lực tiếng Hàn (TOPIK) tại khoa.
Giới thiệu cụ thể về các chuyên ngành đào tạo
Khoa NN& VH Hàn Quốc đào tạo cử nhân tiếng Hàn hê chính quy 4 năm với số lượng 138 tín chỉ, các tín chỉ trong chương trình đào tạo chủ yếu là thực hành tiếng, văn hóa, ngôn ngữ. Khoa đã đào tạo ra trên 300 cử nhân làm việc tại các công ty Hàn Quốc đóng tại Việt Nam, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ Hàn Quốc, các đơn vị đào tạo tiếng Hàn tại Việt Nam.