Thứ tư, 20/03/2019
1269

Ngành tuyển sinh Khoa Tiếng Pháp năm 2019

NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG PHÁP
Chỉ tiêu: 20
Mã ngành: 7140233
Tổ hợp xét tuyển:
D03: Toán, Văn, Tiếng Pháp*
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh* 
D44: Văn , Địa, Tiếng Pháp* 
D15: Văn, Địa, Tiếng Anh*


NGÀNH NGÔN NGỮ PHÁP
Chỉ tiêu: 50
Mã ngành: 7220203
Tổ hợp xét tuyển:
D03: Toán, Văn, Tiếng Pháp*
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh* 
D44: Văn , Địa, Tiếng Pháp* 
D15: Văn, Địa, Tiếng Anh*

Ghi chú:
- (*) Là môn ưu tiên trong tuyển sinh dùng để làm tiêu chí phụ xét tuyển khi có nhiều thí sinh có tổng điểm ba môn bằng nhau. Hệ số 1.
Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia
Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước