Thứ hai, 11/03/2019
1754

Tổng quan về Khoa Tiếng Trung

Cơ cấu tổ chức

Chức năng
Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cử nhân ngành Sư phạm tiếng Trung và Ngôn ngữ Trung.
Nhiệm vụ
Đào tạo cử nhân tiếng Trung có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ tốt, có khả năng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng những nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.
Đội ngũ giảng viên
Đội ngũ giảng viên của Khoa có trình độ chuyên môn cao, tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ từ các trường danh tiếng về ngôn ngữ và phương pháp giảng dạy Tiếng Trung tại Trung Quốc. Khoa hiện có 4 Tiến sĩ, 12 Thạc sĩ (trong đó có 5 giảng viên đang là nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Trung Quốc ), và các giáo viên tình nguyện đến từ Trung Quốc và Đài Loan đang giảng dạy tại Khoa.
Thành tích nổi bật
- Vinh dự nhận được bằng khen của Bổ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo “ đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường giai đoạn 2004-2014”
- Vinh dự nhận được bằng khen của Giám đốc Đại học Huế “ đã có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2011-2015”
- Vinh dự nhận được bằng khen của Giám đốc Đại học Huế “ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2013-2014”
Và nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành liên quan.