Thứ năm, 07/03/2019
1769

Tổng quan về Khoa Ngôn ngữ & Văn hóa Nhật Bản


Cơ cấu tổ chức


 

Đội ngũ giảng viên

Khoa hiện tại có 2 tiến sĩ, 12 Thạc sĩ, 4 Cử nhân và 2 Giáo viên Tình nguyện JICA (2019)

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

TS. Nguyễn Thị Hương Trà

Trưởng khoa

2

ThS. Hồ Đặng Mỹ An

Phó trưởng khoa

3

TS. Lê Cẩm Nhung

Giảng viên

4

ThS. Đào Thị Thùy Nhi

Giảng viên

5

ThS. Nguyễn Thị Vĩnh Tú

Giảng viên

6

ThS. Nguyễn Thị Phương Dung

Giảng viên

7

ThS. Nguyễn Vũ Hoàng Lan

Giảng viên

8

Lê Hồng Vân

Giảng viên

9

ThS. Lê Diệu Huyền

Giảng viên

10

ThS. Đặng Thái Quỳnh Chi

Giảng viên

11

Trần Diễm Hà

Giảng viên

12

ThS. Lê Thị Thu Hà

Giảng viên

13

ThS. Phan Gia Nhật

Giảng viên

14

ThS. Trần Thị Khánh Liên

Giảng viên

15

ThS. Trịnh Trần Ngọc Khánh

Giảng viên

16

Hoàng Thị Lan Nhi

Giảng viên

17

ThS. Lai Huyền Tôn Nữ Khánh Quỳnh

Giảng viên

18

Nguyễn Xuân Nguyên Hạnh

Giảng viên

19

Kuwabara Kazuko

Giáo viên tình nguyện

20

Tokunaga Akiko

Giáo viên tình nguyện