Thứ ba, 26/02/2019
790

Ngành, chuyên ngành đào tạo Khoa Việt Nam học

1. Ngành Việt Nam học (chuyên ngành Ngôn ngữ - Văn hóa - Du lịch)

Chương trình cung cấp những kiến thức cơ bản, có hệ thống, hiện đại và thiết thực về Việt Nam học và tiếng Việt, nhằm giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng nghiên cứu, giảng dạy về Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài, văn hóa, du lịch. Ngoài ra, sinh viên còn có khả năng nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ - văn hoá Việt Nam và các dân tộc khác nhằm trang bị kiến thức nghề nghiệp trong lĩnh vực biên dịch, phiên dịch, hợp tác ngoại giao...

2. Ngành Tiếng Việt cho người nước ngoài (chuyên ngành Ngôn ngữ - Văn hóa)

Chương trình đào tạo cử nhân ngành tiếng Việt cho người nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao về tiếng Việt, phục vụ cho các trung tâm nghiên cứu và đào tạo tiếng Việt, cơ quan ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế về văn hoá, giáo dục, du lịch, các văn phòng đầu tư nước ngoài ... ở trong và ngoài nước. Chương trình cung cấp những kiến thức cơ bản, có hệ thống, hiện đại và thiết thực về tiếng Việt nhằm giúp sinh viên người nước ngoài sau khi tốt nghiệp có khả năng nghiên cứu và giảng dạy về tiếng Việt cho người nước ngoài. Giúp người học có khả năng nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ, trang bị kiến thức trong nghề nghiệp: biên dịch, phiên dịch, hợp tác ngoại giao.... Ngoài ra, chương trình còn nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ giao tiếp bằng tiếng Việt và hiểu biết về đất nước Việt Nam cho con em những người gốc Việt ở ngoại quốc.

Tham khảo thêm Chương trình đào tạo của các ngành: