Thứ hai, 11/03/2019
980

Ngành, chuyên ngành đào tạo Khoa Tiếng Nga


Ngành đào tạo chính của khoa Tiếng Nga: Ngôn ngữ Nga.
Chương trình đào tạo ra cử nhân tiếng Nga có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp,  có sức khoẻ tốt,  có khả năng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng những nhu cầu của xã hội.
Chuyên ngành đào tạo: Cử nhân tiếng Nga thiên về Du lịch và Biên-phiên dịch.
Khoa Tiếng Nga với thế mạnh là đào tạo nên những cử  nhân có kiến thức tương đối sâu và rộng về ngôn ngữ, văn hoá – văn học Nga;  rèn luyện và phát huy các kỹ năng giao tiếp bằng Tiếng Nga được học ở mức độ thành thạo;  cho phép người học đạt được trình độ nghiệp vụ tương đối vững vàng như: làm công tác biên – phiên dịch trong các lĩnh vực kinh tế - văn hoá – xã hội.
Bên cạnh đó, bước đầu hình thành ở người học năng lực nghiên cứu khoa học về ngôn ngữ,  văn học hoặc văn hoá Nga cũng như có khả năng hành nghề trong một số hoạt động dịch vụ khác như hướng dẫn du lịch, bảo tàng ...
Chương trình đào tạo và giáo trình giảng dạy luôn được cập nhật phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và đáp ứng nhu cầu của thị trường việc làm hiện nay.