Thứ năm, 07/03/2019
968

Môi trường học tập Khoa Tiếng Anh

Điều kiện học thuận lợi 
Khoa tạo điều kiện học tập kết hợp với phục vụ cộng đồng, tham gia các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, lễ hội, chương trình giao lưu vừa bổ trợ kiến thức chuyên môn vừa phát triển kỹ năng mềm.

Giao lưu với sinh viên nước ngoài như

 • Exchange day with Thai students
 • Exchange day with American students
 • Exchange day with Australian students
 • The Asian Youth Bus for Friendship
 • Club meeting – SPEE CUP club (HUFL

Other popular clubs in HUCFL

 • CLB Sao bắc đẩu
 • CLB Văn nghệ EDAG
 • CLB Hiến máu tình nguyện
 • CLB Guitar
 • CLB Báo chí
 • CLB Tình nguyện
 • CLB Bóng chuyền.