Thứ năm, 07/03/2019
953

Cựu sinh viên Khoa Tiếng Anh

Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp từ Khoa tiếng Anh là nguồn nhân lực ngoại ngữ cho khu vực Miền Trung và cả nước, tại các trường phổ thông, cao đẳng và đại học, hoặc các nhà quản lý trong các đơn vị kinh doanh. Nhiều cựu sinh viên là các doanh nhân khởi nghiệp có tiếng ở các tỉnh thành lớn, những chuyên gia biên phiên dịch, những hướng dẫn viên du lịch nổi danh, những chuyên viên của các tập đoàn đa quốc gia, những nhân viên ngoại giao giỏi tại các lãnh sự quán, đại sứ quán các nước nói tiếng Anh tại Việt Nam.