Thứ năm, 07/03/2019
1067

Cơ hội việc làm Khoa Quốc tế học

Sinh viên tốt nghiệp khoa Quốc Tế Học có thể đảm trách nhiều vị trí khác nhau: Giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên viên ngoại giao (từ Bộ Ngoại Giao đến các Đại squán, văn phòng lãnh sự, đại diện thương mại Việt Nam tại nước ngoài), chuyên viên quan hệ quốc tế và quan hệ cộng đồng, chuyên viên đối ngoại (từ Sở Ngoại Vụ đến các phòng, bộ phận Đối ngoại trong hệ thống các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp quốc doanh, ngoài quốc doanh, các tổ chức chính trị xã hội), tiếp viên hàng không, hướng dẫn viên du lịch, quản lý khách sạn và các vị trí liên quan đến các đối tác nước ngoài trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và du lịch.

 

Tham khảo cơ hội việc làm của sinh viên Trường