Thứ ba, 26/02/2019
744

Cơ hội học bổng, du học Khoa Việt Nam học

Trong và sau khi tốt nghiệp ngành Việt Nam học, sinh viên có thể tìm kiếm các cơ hội học bổng, du học liên quan đến các khoa học như Khu vực học, Văn hóa học, Du lịch học, Nhân học/Dân tộc học, Xã hội học... ở các nước trên thế giới.

Đoàn Thị Thu Trang (VNHK10) - Du học tại Canada


Đoàn Thị Thu Hà (VNH K10) - Du học tại Singapore


Dương Quốc Bảo (VNH K10) – Du học tại Trung Quốc

 

Tham khảo cơ hội học bổng, du học của sinh viên Trường