Thứ năm, 07/03/2019
917

Cơ hội học bổng, du học Khoa Quốc tế học

1. Học bổng trao đổi Erasmus Mundus (Liên minh Châu Âu): 3 sinh viên (2011-2017)
2. Học bổng SHARE (Liên minh Châu Âu và ASEAN): 1 sinh viên (2018)
3. Học bổng Global UGRAD (Hoa Kỳ): 1 sinh viên (2012)
4. Tàu thanh niên Đông Nam Á (SEAYLP): 3 sinh viên (2011 – 2017)
5. Học bổng khuyến học: Lien’s Foundation: 3 sinh viên (2018)
6. Học bổng lãnh đạo dành cho sinh viên nữ Scranton Women’s Leadership: 4 sinh viên (2011-2018)

 


 

Tham khảo cơ hội học bổng, du học của sinh viên Trường