Thứ hai, 18/01/2021
2773

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC LẦN I NĂM 2021

Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2021 số  28/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 11/01/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học, cụ thể như sau:

1. Chuyên ngành & môn thi tuyển:

Chuyên ngành

Môn thi tuyển & Thời gian thi tuyển

Đối tượng dự thi

Ngoại ngữ
(Buổi sáng ngày 17/04/2021)

Cơ sở ngành
(Buổi chiều ngày 17/04/2021)

Chủ chốt
(Buổi sáng ngày 18/04/2021)

Lý luận & phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

Tiếng Pháp/ Tiếng Hàn/
Tiếng Nhật/Tiếng Trung

Thực hành
Tiếng Anh

Phương pháp giảng dạy
tiếng Anh

*Đã tốt nghiệp Đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi.

*Đã tốt nghiệp đại học các ngành gần/ ngành khác với chuyên ngành đăng ký dự thi và đã học bổ sung kiến thức của chương trình đại học trước khi dự thi.

Ngôn ngữ học
so sánh đối chiếu

Tiếng Anh/ Tiếng Pháp/
Tiếng Hàn/Tiếng Nhật/
Tiếng Trung

Tiếng Việt
thực hành

Ngôn ngữ học
đối chiếu

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Pháp/ Tiếng Hàn/
Tiếng Nhật/Tiếng Trung

Thực hành
Tiếng Anh

Lý thuyết
Tiếng Anh

Ngôn ngữ
Trung Quốc

Tiếng Anh/ Tiếng Pháp/ Tiếng Hàn/Tiếng Nhật

Thực hành
Tiếng Trung Quốc

Lý thuyết
Tiếng Trung Quốc

2. Hồ sơ dự thi:

LỆ PHÍ 

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Dự thi

Nộp hồ sơ dự thi

Đăng ký dự thi:  100.000 đ/01 hs (theo thông báo số 28./TB-ĐHH
ngày 11/01/2021)

Ngày
17 18 tháng 04 năm 2021

Từ ngày ra thông báo
đến hết ngày 05/03/2021

Phòng Đào tạo

3. Lớp bổ sung kiến thức & hướng dẫn ôn tập thi tuyển:

LỆ PHÍ (thông báo sau)

THỜI GIAN (dự kiến)

ĐỊA ĐIỂM

Bổ sung kiến thức
(cho đối tượng tốt nghiệp Đại học ngành gần/ngành khác)

Thí sinh đăng ký từ ngày
ra thông báo đến hết ngày 29/01/2021

Lớp bổ sung kiến
thức 
khai giảng
ngày 22/02/2021

* Thí sinh đăng ký
tại Phòng Đào tạo.

* Thí sinh nộp lệ phí tại phòng 
Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất

Ôn tập thi tuyển/ môn học
(Môn Cơ sở ngành;
Môn Chủ chốt;
Môn Ngoại ngữ)

Thí sinh đăng ký
từ ngày ra thông báo
đến hết ngày 05/03/2021

 

Lớp ôn tập khai giảng
ngày 15/03/2021

 

4. Không nhận hồ sơ nộp dự thi qua đường bưu điện.

5. Thí sinh nộp lệ phí dự thi  theo hình thức chuyển tiền qua tài khoản  Đại học Huế tại TB số 28/TB-ĐHH ngày 11/01/2021 của Giám đốc Đại học Huế (file đính kèm).

6. Các cơ quan hoặc cá nhân muốn biết thêm chi tiết về nội dung kế hoạch này xin liên hệ:
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ (57 Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế). (02343.820.023).

7. Thí sinh download biểu mẫu hồ sơ dự thi (file đính kèm) hoặc tại website: http://hucfl.edu.vn/, mục Thông báo

8. Thí sinh có thể theo dõi đề cương các môn thi tuyển sinh tại website: http://hueuni.edu.vn/sdh, mục Tuyển sinh cao học.


File đính kèm:

2021_1_KHTS1.pdf
28_TB_DHH313.pdf
1. Đơn dang ky du thi.pdf
2. Sơ yếu lí lịch.pdf
3. Đơn dang ky BSKT.pdf
4. Giấy xác nhận ưu tiên.pdf
5. Phiếu nộp hồ sơ & Ảnh.pdf