Thứ tư, 20/10/2021
3330

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC LẦN 2 NĂM 2021

Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2021 số 1606/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 15/10/2021, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học (kế hoạch này thay thế cho kế hoạch số 564/KH-ĐHNN ký ngày 05/08/2021), cụ thể như sau:
I. CHUYÊN NGÀNH VÀ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN: 

Chuyên ngành

Phương thức tuyển sinh và điều kiện dự tuyển

Tiêu chí và quy đổi
điểm xét tuyển

Lý luận & phương pháp dạy học
bộ môn Tiếng Anh

Xem chi tiết tại Thông báo số 1606/ TB-ĐHH của
Giám đốc Đại học Huế ký ngày 15/10/2021

Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Trung Quốc

II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN: 

LỆ PHÍ 

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

Nộp hồ sơ dự tuyển

Xét tuyển

Đăng ký dự tuyển: 100.000 đ/01 HS
(theo thông báo số 1606/TB-ĐHH
ngày 15/10/2021)

Từ ngày ra thông báo
đến hết ngày 30/11/2021

Bắt đầu từ
ngày 15/12/2021

Phòng Đào tạo

III. LỚP BỔ SUNG KIẾN THỨC (dành cho đối tượng tốt nghiệp Đại học ngành gần/ngành khác):
- Thời gian đăng ký: Thí sinh đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2021.
- Thời gian học (dự kiến): bắt đầu ngày 05/11/2021.
-  Lệ phí (Thí sinh nộp lệ phí tại phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất): (thông báo sau).
IV. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN:
Thí sinh nộp lệ phí dự tuyển theo hình thức chuyển tiền qua tài khoản Đại học Huế tại TB số 1606/TB-ĐHH ngày 15/10/2021 của Giám đốc Đại học Huế (file đính kèm).

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Các cơ quan hoặc cá nhân muốn biết thêm chi tiết về nội dung kế hoạch này xin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ (57- Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế). (02343.820.023).

VI. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
Thí sinh download biểu mẫu hồ sơ dự tuyển ở các file đính kèm phía dưới.


File đính kèm:

5__TB_DHH_Tuyen_sinh_cao_hoc_dot_2_2021.pdf
2021_2_KHTS_(TT23).pdf
1. Don dang ky du tuyen.pdf
2. Sơ yếu lí lịch.pdf
3. Phieu nop ho so du tuyen.pdf
4. Giấy xác nhận ưu tiên.pdf
5. Don bo sung kien thuc.pdf