Thứ năm, 18/08/2022
2386

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2022 (ĐỢT 2)


Căn cứ Thông báo tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2022 số 1159/TB-ĐHH của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 16/08/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tuyển sinh Cao học gồm các chuyên ngành sau:
1. Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh
2. Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
3. Ngôn ngữ Anh
Điểm mới: Đại học Huế không xét điều kiện ngoại ngữ thứ hai đối với các ngành đào tạo ngoại ngữ.
Thí sinh xem toàn văn thông báo và tải biểu mẫu hồ sơ tại file đính kèm.


File đính kèm:

2022_2_Ke_hoach_tuyen_sinh.pdf
TB_TSCH_22022_(16_08_2022_Final)_signed1.pdf
1. Nhan tui ho ho.pdf
2. Don dang ky du tuyen.pdf
3. Sơ yếu lí lịch.pdf
4. Giấy xác nhận ưu tiên.pdf
5. Don bo sung kien thuc.pdf