Thứ hai, 06/05/2024
1089

LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2024

[Ban hành kèm theo Công văn số 417/ĐHNN-CTSV ngày 06 tháng 05 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]


Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2024, cụ thể như sau:
I. Thời gian
15h00 ngày 11 tháng 5 năm 2024 (thứ Bảy)

- Sinh viên có mặt vào lúc 13h30 để làm thủ tục nhận Bằng và Lễ phục;
- Sinh viên mang theo Căn cước/Thẻ sinh viên để làm thủ tục.
II. Địa điểm
Hội trường I, tầng 3, Nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, Tp. Huế.
III. Thành phần
- Sinh viên bằng đại học thứ 2, hình thức đào tạo chính quy khóa học 2021-2024 và các khóa về trước được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 427/2024/QĐ-ĐHNN ngày 12 tháng 04 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

- Sinh viên bằng đại học thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy [từ Khóa 16 trở về trước] được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 493/2024/QĐ-ĐHNN ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
- Sinh viên bằng đại học thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy [Khóa 17 - Tốt nghiệp sớm] được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 493/2024/QĐ-ĐHNN ngày 26 tháng 04 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lưu ý:
- Sinh viên thuộc các thành phần nêu trên đăng ký dự Lễ tốt nghiệp và số lượng người thân tham gia tại:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 09/05/2024
- Sinh viên bằng đại học thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy không dự Lễ Tốt nghiệp nhận Bằng & Hồ sơ tốt nghiệp theo Thông báo số 428/TB-ĐHNN ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 

- Sinh viên bằng đại học thứ hai, hình thức đào tạo chính quy không dự Lễ Tốt nghiệp nhận Bằng & Hồ sơ tốt nghiệp theo Thông báo số 429/TB-ĐHNN ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 
 
IV. Trang phục
IV.1. Trang phục tại Hội trường
- Đối với nam: Áo sơ mi, thắt cavat, quần sẫm màu
- Đối với nữ: Áo dài truyền thống
IV.1. Trang phục nhận bằng tại bục danh dự
Lễ phục của Trường