Thứ năm, 09/05/2024
377

PHÁT BẰNG CỬ NHÂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2024


(Ban hành kèm theo Thông báo số 429/TB-ĐHNN ngày 09 tháng 5 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)


Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc phát bằng cử nhân bằng đại học thứ hai, hình thức đào tạo chính quy tốt nghiệp năm 2024.

1. Thành phần

Sinh viên bằng đại học thứ hai, hình thức đào tạo chính quy được công nhận tốt nghiệp theo quyết định số 427/QĐ-ĐHNN ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

2. Thời gian, địa điểm

2.1. Sinh viên tham dự Lễ Tốt nghiệp
Thực hiện theo kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp và phát bằng cử nhân bằng đại học thứ hai, hình thức đào tạo chính quy 
2.2. Sinh viên không tham dự Lễ Tốt nghiệp

- Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu các ngày làm việc trong tuần

+ Buổi sáng: Từ 08h00 đến 11h00

+ Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00

- Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên, tầng 1, nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lưu ý:
* Người học đã tốt nghiệp trực tiếp đến nhận bằng, bảng điểm và hồ sơ: Mang theo Thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp;
* Người được ủy quyền đến nhận thay: Mang theo giấy uỷ quyền (có xác nhận của cơ quan chức năng) và giấy tờ tùy thân hợp pháp;