Thứ năm, 09/05/2024
366

PHÁT BẰNG CỬ NHÂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ NHẤT, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TỐT NGHIỆP NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Thông báo số 428/TB-ĐHNN ngày 09 tháng 5 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)


Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về việc phát bằng cử nhân bằng đại học thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy tốt nghiệp đợt 1 năm 2024.

1. Thành phần

- Sinh viên bằng đại học thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy [Khóa 17 - Tốt nghiệp sớm] được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 theo quyết định số 493/QĐ-ĐHNN ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
- Sinh viên bằng đại học thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy [từ Khóa 16 trở về trước] được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2024 theo quyết định số 493/QĐ-ĐHNN ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
 
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu các ngày làm việc trong tuần
+ Buổi sáng: Từ 08h00 đến 11h00
+ Buổi chiều: Từ 14h00 đến 17h00
- Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên, tầng 1, Nhà hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.
Lưu ý:
* Người học đã tốt nghiệp trực tiếp đến nhận bằng, bảng điểm và hồ sơ: Mang theo Thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp;
* Người được ủy quyền đến nhận thay: Mang theo giấy uỷ quyền (có xác nhận của cơ quan chức năng) và giấy tờ tùy thân hợp pháp;