Thứ năm, 04/01/2024
2187

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU BHYT SINH VIÊN NĂM HỌC 2023-2024


 
 

           

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế (BHYT) ngày 14/11/2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT ngày 13/6/2014; Hướng dẫn số 875/HDLN ngày 14/8/2019 của liên ngành Y tế - Tài chính – LĐTB&XH – GD&ĐT – Đại học Huế - BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Công văn số 750/BHXH-QLT ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Giám đốc BHXH Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn tham gia BHYT HSSV năm học 2023-2024.

Căn cứ nguyện vọng của sinh viên trong việc đóng bảo hiểm y tế, Phòng Công tác Sinh viên, Phòng KH-TC&CSVC xin thông báo lịch thu BHYT hạn thẻ 11 tháng (từ 01/02/2024 đến 31/12/2024) và hạn thẻ 06 tháng (từ 01/02/2024 đến 31/7/2024) cho sinh viên các khoá như sau:

Thời gian

 nộp tiền

Nội dung thu

 

Mức thu

 

 

Ghi chú

Từ ngày 05/01/2024 đến hết ngày 15/01/2024

Thu tiền làm thẻ BHYT cho hạn thẻ sử dụng 11 tháng (từ 01/02/2024 đến 31/12/2024)  Khóa 18,19,20

     623.700đ

( 1.800.000đ  x 4,5% x 70%  11 tháng)

 

 

 

 

 

 

Thu tiền làm thẻ BHYT cho hạn thẻ sử dụng từ 01/02/2024 đến 31/7/2024 (06 tháng)Khóa 17

340.200đ

( 1.800.000đ  x 4,5% x 70%  06 tháng

 
  • Sinh viên nộp tiền theo cú pháp: Mã sinh viên, Họ và tên, SĐT, BHYT  (Ví dụ: 22F7519443, Nguyen Van A, 0123456789, BHYT)
  • Tài khoản số: 5512006666
  • Tên tài khoản: Trường Đại học Ngoại ngữ Huế
  • Tại ngân hàng: BIDV - Chi nhánh Thừa Thiên Huế
  • Sinh viên khai báo đã nộp phí chuyển khoản BHYT theo đường link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd5T2eYEYij5dNYMH09aFkRfdblorkhcONk3u9KwZRNHlMyA/viewform?usp=sf_link

Lưu ý:

  • Sinh viên chỉ chuyển khoản tiền BHYT trong quãng thời gian thông báo, và chuyển đúng cú pháp, đúng số tiền quy định, sinh viên tuyệt đối không được tự ý làm tròn số tiền nộp.
  •  Sinh viên cần lưu lại biên lai hoặc giao dịch chuyển tiền để làm căn cứ đối chiếu (khi cần).
  •  Trường hợp sinh viên thực hiện không đúng với hướng dẫn trong thông báo, dẫn đến sai sót thì sinh viên tự chịu hoàn toàn trách nhiệm.
  • Những sinh viên có thẻ BHYT đã hết hạn mà chưa từng tham gia đóng tiền BHYT các đợt trước thì tham gia đóng tiền theo nội dung thông báo trên.

 


File đính kèm:

THÔNG BÁO BHYT 11&6 THÁNG.pdf