Thứ hai, 24/06/2024
12637

LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số  593 /KH-ĐHNN ngày 25  tháng 6 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)


I. Thời gian
Ngày 14 và 15 tháng 7 năm 2024 [Chủ Nhật và thứ Hai]

Thời gian

Ngành đào tạo

Ngày 14/7/2024

Sáng

- Ngành Sư phạm tiếng Anh

- Ngành Ngôn ngữ Anh

- Ngành Ngôn ngữ Nhật

Chiều

- Việt Nam học

- Quốc tế học

- Ngôn ngữ Nga

- Ngôn ngữ Pháp

- Ngôn ngữ Hàn Quốc

- Sư phạm tiếng Trung

- Ngôn ngữ Trung Quốc

Tối

Dự phòng

Ngày 15/7/2024

Sáng

Dự phòng


Chương trình & Chương trình chi tiết 
II. Địa điểm
Hội trường tầng 4, Thư viện, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
III. Thành phần
1. Khách mời [theo giấy mời của Hiệu trưởng]
2. Cơ quan truyền thông [theo giấy mời của Hiệu trưởng]
3. Thành viên Ban tổ chức, Tổ giúp việc [theo quyết định của Hiệu trưởng]
4. Học viên sau đại học được công nhận tốt nghiệp năm 2024 [theo quyết định của Hiệu trưởng]
5. Sinh viên bằng đại học thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy được công nhận tốt nghiệp năm 2024 [theo quyết định của Hiệu trưởng]

- Quyết định 493/QĐ-ĐHNN ngày 26 tháng 4 năm 2024
- Quyết định 461/QĐ-ĐHNN ngày 28 tháng 5 năm 2024

IV. Đăng ký dự Lễ

1. Người học thuộc các thành phần nêu trên đăng ký dự Lễ tốt nghiệp từ ngày ra thông báo đến 17h00 ngày 04 tháng 07 năm 2024
2. Trường thông báo Danh sách đăng ký
- Danh sách đăng ký [Trường gửi thư xác nhận đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp ngay sau khi người học đăng ký thành công] 
- Danh sách thứ tự nhận bằng  

Lưu ý: Người học được công nhận tốt nghiệp không đăng ký dự Lễ Tốt nghiệp nhận Bằng & Hồ sơ tốt nghiệp từ ngày 15 tháng 7 năm 2024 tại Phòng Công tác sinh viên [tầng 1, Nhà Hiệu bộ] 
V. Nộp ảnh cá nhân để trình chiếu khi người học nhận bằng tại bục danh dự 
1. Yêu cầu về ảnh
- Ảnh chụp bán thân [nửa người], để đầu trần, trang phục áo sơ mi đối với nam/nữ; áo dài đối với nữ (hoặc trang phục cử nhân đối với nam và nữ)
- Phông nền ảnh không có hình vẽ, hình ghép có nội dung không phù hợp với tinh thần buổi Lễ
- Không chấp nhận ảnh chụp từ 02 người trở lên hoặc ảnh không phải của người học
- Kích thước file ảnh tối đa là 5Mb
- Nộp ảnh theo đúng folder ngành và đặt tên ảnh theo cú pháp: Mã sinh viên_Họ và tên. VD: 20F7010001_Nguyễn Văn A
2. Nộp ảnh

3. Thời gian nộp ảnh
Từ thời điểm đăng ký đến 17h00 ngày 04/7/2024 [thứ Năm]

Lưu ý: Ban Tổ chức chỉ trình chiếu khi người học nộp ảnh cá nhân đúng quy định
4. Hình ảnh trình chiếu khi người học nhận bằng tại bục danh dự
- Trường thông báo hình ảnh trình chiếu tại Nhóm "LỄ TỐT NGHIỆP 2024" 
- Người học đề nghị điều chỉnh, bổ sung hình ảnh trình chiếu đến 17h00_12/7/2024 tại  

VI. Trang phục
1. Trang phục tại Hội trường
- Đối với nam: Áo sơ mi, thắt cavat, quần sẫm màu
- Đối với nữ: Áo dài truyền thống
2. Trang phục nhận bằng tại bục danh dự
Lễ phục của Trường