Thứ ba, 09/07/2024
6152

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TỐT NGHIỆP NĂM 2024


(Ban hành kèm theo Kế hoạch số  593 /KH-ĐHNN ngày 25  tháng 6 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)
 

1. Văn nghệ chào mừng
2. Chào cờ, hát quốc ca
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
4. Phát biểu chúc mừng của đại diện Ban Giám hiệu
5. Công bố quyết định tốt nghiệp
6. Công bố quyết định khen thưởng và trao giấy khen
7. Phát biểu chúc mừng và tri ân của đại diện Tân cử nhân

8. Trao bằng tốt nghiệp [theo trình độ đào tạo và ngành đào tạo]

8.1. Sau đại học: 03 học viên
- Ngành Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu: 03

8.2. Đại học: 936 sinh viên

- Ngành Ngôn ngữ Nhật: 125

- Ngành Sư phạm tiếng Anh: 94

- Ngành Ngôn ngữ Anh: 271

- Ngành Ngôn ngữ Nga: 4

- Ngành Ngôn ngữ Pháp: 19

- Ngành Việt Nam học: 17

- Ngành Quốc tế học: 14

- Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc: 97

- Ngành Sư phạm tiếng Trung: 26

- Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: 266

9. Chào cờ, bế mạc


PHIÊN SÁNG NGÀY 14/7/2024
STT
Thời gian
Nội dung
Ghi chú
1
06h45 – 07h15
- Tập trung
- Nhận Lễ phục
Người học có mặt tại tầng 4, Thư viện nhận Lễ phục
2
07h15 – 07h30
Điểm danh
Người học ngồi theo sơ đồ được bố trí tại Hội trường để Ban tổ chức điểm danh
[SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI]
3
07h30 – 07h45
Đón tiếp đại biểu
Thành viên Ban tổ chức
4
07h45 – 08h00
Văn nghệ chào mừng
Đoàn Thanh niên
5
08h00 – 08h05
Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
Người dẫn Chương trình
6
08h05 – 08h10
Phát biểu chúc mừng của Ban Giám hiệu
Ban Giám hiệu
7
08h10 – 08h30
Công bố quyết định tốt nghiệp, khen thưởng, đại diện người học phát biểu
Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo công bố các quyết định công nhận tốt nghiệp
Lãnh đạo Phòng Đào tạo
Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV công bố các quyết định khen thưởng và điều hành trao giấy khen
a, Khen thưởng Thủ khoa Trường
b, Khen thưởng Thủ khoa Ngành
c, Khen thưởng Khuyến khích tài năng sinh viên Đại học Huế năm 2024
[DANH SÁCH NHẬN GIẤY KHEN]
Lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên
Đại diện người học tốt nghiệp phát biểu
Tân cử nhân: 19F7551183_Đỗ Anh Thư_Ngôn ngữ Nhật
8
08h30 - 11h30
Trao bằng tốt nghiệp
Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo điều hành trao bằng tốt nghiệp
Thứ tự nhận bằng:
a, Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
b, Ngôn ngữ Nhật
c, Sư phạm tiếng Anh
d, Ngôn ngữ Anh
[DANH SÁCH NHẬN BẰNG]

- Người học di chuyển đến bục danh dự nhận biểu trưng bằng tốt nghiệp từ đại diện lãnh đạo Trường & bắt tay chúc mừng từ đại diện lãnh đạo Khoa
- Người học di chuyển đến Bàn Lễ phục [để trả Lễ phục], Bàn Hồ sơ [để ký & nhận bằng tốt nghiệp, hồ sơ tốt nghiệp]
- Người học di chuyển xuống
tầng 3 cùng Quý phụ huynh chụp ảnh lưu niệm tại khuôn viên Trường

9
11h30 -11h35
Chào cờ, bế mạc
Người dẫn Chương trình
 
PHIÊN CHIỀU NGÀY 14/7/2024
 
STT
Thời lượng
Nội dung
Ghi chú
1
13h00 – 13h30
- Tập trung
- Nhận Lễ phục
Người học có mặt tại tầng 4, Thư viện nhận Lễ phục
2
13h30 – 13h45
Điểm danh
Người học ngồi theo sơ đồ được bố trí tại Hội trường để Ban tổ chức điểm danh
[SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI]
3
13h45 – 14h00
Đón tiếp đại biểu
Thành viên Ban tổ chức
4
14h00 – 14h15
Văn nghệ chào mừng (02 tiết mục)
Đoàn Thanh niên
5
14h15 – 14h20
Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
Người dẫn chương trình
6
14h20 – 14h25
Phát biểu chúc mừng của Ban Giám hiệu
Ban Giám hiệu
7
14h25 – 15h00
Công bố quyết định tốt nghiệp, khen thưởng, đại diện người học phát biểu:
Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo công bố các quyết định công nhận tốt nghiệp
Lãnh đạo Phòng Đào tạo
Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV công bố các quyết định khen thưởng và điều hành trao giấy khen
a, Khen thưởng Thủ khoa Ngành
b, Khen thưởng Khuyến khích tài năng sinh viên Đại học Huế năm 2024
[DANH SÁCH NHẬN GIẤY KHEN]
Lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên
Đại diện người học tốt nghiệp phát biểu
Tân cử nhân: 20F7540113_Lê Văn Nhân_Ngôn ngữ Trung Quốc
8
15h00 – 18h00
 
Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo điều hành trao bằng tốt nghiệp
Thứ tự nhận bằng:
a, Ngôn ngữ Nga
b, Ngôn ngữ Pháp
c, Việt Nam học
d, Quốc tế học
e, Ngôn ngữ Hàn Quốc
f, Sư phạm tiếng Trung
g, Ngôn ngữ Trung Quốc
[DANH SÁCH NHẬN BẰNG]
- Người học di chuyển đến bục danh dự nhận biểu trưng bằng tốt nghiệp từ đại diện lãnh đạo Trường & bắt tay chúc mừng từ đại diện lãnh đạo Khoa
- Người học di chuyển đến Bàn Lễ phục [để trả Lễ phục], Bàn Hồ sơ [để ký & nhận bằng tốt nghiệp, hồ sơ tốt nghiệp]
- Người học di chuyển xuống
tầng 3 cùng Quý phụ huynh chụp ảnh lưu niệm tại khuôn viên Trường
9
18h00 -18h05
Chào cờ, bế mạc
Người dẫn chương trình
 
PHIÊN TỐI NGÀY 14/7/2024 [DỰ PHÒNG] 
Sử dụng khi có người học đăng ký dự Lễ bổ sung
PHIÊN NGÀY 15/7/2024 [DỰ PHÒNG] 
Không sử dụng sau khi đã khảo sát nhu cầu tham dự từ người học

Lưu ý: Người học được công nhận tốt nghiệp không đăng ký dự Lễ Tốt nghiệp nhận bằng & hồ sơ tốt nghiệp từ ngày 15 tháng 7 năm 2024 tại Phòng Công tác sinh viên [tầng 1, Nhà Hiệu bộ]