Thứ năm, 04/04/2024
898

BAN LIÊN LẠC CỰU NGƯỜI HỌC KHOA TIẾNG TRUNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

[Ban hành kèm theo Quyết định số 245 /ĐHNN-CTSV ngày 19 tháng 03 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]
1. Võ Trung Định, Trưởng ban

Trưởng khoa
Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế [Việt Nam]

2. Nguyễn Thị Huyền Trang, Phó Trưởng ban, Phụ trách Khóa 3

Trợ lý Công tác sinh viên
Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế [Việt Nam]

3. Trần Thị Diễm Chi, Thư ký

Văn thư
Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế [Việt Nam]

4. Nguyễn Thị Khánh Vân, Thành viên, Phụ trách Khóa 1

Giảng viên
Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế [Việt Nam]

5. Lê Thị Thanh Nhàn, Thành viên, Phụ trách Khóa 2

Giảng viên
Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế [Việt Nam]

6. Trần Đại Nghĩa, Thành viên, Phụ trách Khóa 4

Giám đốc
Công ty TNHH Xây dựng và TMDV Dương Nguyễn, Kỳ Anh,  Hà Tĩnh [Việt Nam]

7. Hồ Tứ Hải, Thành viên, Phụ trách Khóa 5

Trưởng phòng
Phòng Hành chính, Công ty TNHH Uni President VN, Quảng Nam [Việt Nam]

8. Hồ Thị Thùy Liên, Thành viên, Phụ trách Khóa 6

Giảng viên
Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế [Việt Nam]

9. Ngô Sỹ Hưng, Thành viên, Phụ trách Khóa 7

Nhân viên
Phòng XNK Tập đoàn Hoa Lợi [Việt Nam]

10. Nguyễn Văn Tư, Thành viên, Phụ trách Khóa 8

Giám đốc
Trung tâm ngoại ngữ tiếng Trung 3H, Huế, Thừa Thiên Huế [Việt Nam]

11. Phan Phước Duy, Thành viên, Phụ trách Khóa 9

Key Account Manager
Công ty TNHH CITY WISDOM Việt Nam (Realme Việt Nam) [Việt Nam]

12. Bùi Quang Lợi, Thành viên, Phụ trách Khóa 10

Giám đốc
Công ty TNHH VIE BRAVO [Việt Nam]

13. Lê Xuân Quang, Thành viên, Phụ trách Khóa 11

Hành chính - Phiên dịch
Tập đoàn công nghệ Glarion - Philippines [Philippines]

14. Trần Thị Ngọc Hà, Thành viên, Phụ trách Khóa 12

Dịch thuật & Giảng dạy tiếng Trung Quốc 
[Việt Nam]

15. Huỳnh Quốc Đinh Anh, Thành viên, Phụ trách Khóa 13

Quản lý sản xuất
Công ty TNHH Sofa Highline Smart Home [Việt Nam]

16. Nguyễn Thành Lâm, Thành viên, Phụ trách Khóa 14

Hướng dẫn viên
[Việt Nam]

17. Mai Văn Lộc, Thành viên, Phụ trách Khóa 15

Nhân viên
Công ty LDR [Việt Nam]

18. Đặng Trọng Hoàng, Thành viên, Phụ trách Khóa 16

Nhân viên
Phòng XNK Công ty cổ phần dệt Renze [Việt Nam]

19. Nguyễn Thanh Phúc, Thành viên, Phụ trách Khóa 17

Sinh viên
Khoa Tiếng Trung, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế [Việt Nam]