Thứ tư, 07/09/2022
3338

XÉT DUYỆT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH NĂM HỌC 2022 - 2023


Trường tổ chức xét duyệt chế độ chính sách cho sinh viên bằng thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy năm học 2022-2023, cụ thể như sau:
I. CÁC ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC, CỦA TRƯỜNG

I.1. Đối tượng được miễn học phí

a) Sinh viên thuộc các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 
b) Sinh viên là người khuyết tật 
c) Sinh viên thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP  ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội [Mồ côi cả cha và mẹ, không nơi nương tựa]

d) Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

e) Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 57/2017/NĐ-CP    ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

I.2. Đối tượng được giảm 70% học phí
Sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) có hộ khẩu thường trú tại
T
hôn/bản đặc biệt khó khăn  
X
ã khu vực III vùng dân tộc và miền núi  
X
ã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo 

I.3. Đối tượng được giảm 50% học phí

a) Sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên
b) Sinh viên ngành Ngôn ngữ Nga

I.4. Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội

a) Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở xã vùng cao, thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo ít nhất từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm vào học tại Trường (Phụ lục II
b) Sinh viên thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP     ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (Mồ côi cả cha và mẹ, không nơi nương tựa
c) Sinh viên là người khuyết tật
d) Sinh viên thuộc hộ nghèo, vượt khó học tập

I.5. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập
a) Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
b) Không áp dụng chính sách này đối với sinh viên cử tuyển, sinh viên hoàn thành chương trình dự bị đại học.

I.6. Đối tượng được cấp học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập
a) Sinh viên là người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
b) Không áp dụng chính sách này đối với sinh viên là người khuyết tật đã được hưởng học bổng chính sách theo quy định tại Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ (hệ cử tuyển).

I.7. Đối tượng được đề nghị Trường giới thiệu, xét duyệt học bổng và hỗ trợ ngoài ngân sách
[xét duyệt từng đợt theo thông báo của Trường và quyết định của Hiệu trưởng]
a) Sinh viên thuộc hộ nghèo, vượt khó học tập
b) Sinh viên thuộc hộ cận nghèo, vượt khó học tập
c) Sinh viên thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, vượt khó học tập
d) Sinh viên có anh, chị, em ruột (hoặc con nuôi hợp pháp của cha mẹ) đang học cùng Trường
e) Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ, thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, vượt khó học tập
f) Sinh viên có cha, mẹ là người đơn thân nuôi con học đại học, thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, vượt khó học tập
g) Sinh viên có cha, mẹ là người khuyết tật, thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, vượt khó học tập

h) Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở xã khu vực I, II vùng vùng dân tộc và miền núi, vượt khó học tập
i) Sinh viên là người đang điều trị bệnh hiểm nghèo, vượt khó học tập
k) Sinh viện thuộc những trường hợp đặc biệt khác
[xem tại phần đăng ký]II. ĐĂNG KÝ, CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT CHẾ ĐỘ CHINH SÁCH

II.1. Cập nhật thông tin đề nghị xét duyệt
- Sinh viên khóa 16, 17, 18 thuộc các đối tượng miễn, giảm học phí trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 đã cập nhật thông tin, được Trường phê duyệt theo các quyết định của Hiệu trưởng đã ban hành không thực hiện nội dung này
- Sinh viên các khóa 16, 17, 18 thuộc các đối tượng còn lại thực hiện cập nhật thông tin sinh viên đề nghị hưởng chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2022-2023


CẬP NHẬT THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Các nhà đầu tư chứng khoán cần phải cập nhật thông tin đến đâu
 

II.2. Đăng ký thông tin đề nghị xét duyệt lần đầu
- Sinh viên Khóa 19 [trúng tuyển năm 2022] thuộc các đối tượng hưởng chế độ chính sách của Nhà nước, của Trường [quy định tại Mục I] thực hiện đăng ký thông tin trực tuyến đề nghị hưởng chế độ chính sách năm học 2022-2023

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH


Upload YouTube Download, PNG, 512x512px, Upload, Area, Blue, Button, Font  Awesome Download Free

 


III. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT DUYỆT

III.1. Hồ sơ đề nghị xét duyệt
a) Đơn đề nghị xét duyệt hưởng chế độ chính sách của Nhà nước, của Trường  [Phụ lục III]   
b) Giấy tờ chứng minh thuộc thuộc đối tượng theo đơn đề nghị 
                   [Phụ lục I                          [Phụ lục II                       

Lưu ý

- Sinh viên nộp hồ sơ đề nghị xét duyệt kết nối  Vector Logo] Zalo - Ứng Dụng Nhắn Tin, Gọi Video Sắc Nét - Download Định  Dạng EPS, SVG Cho AI, Corel » Hải Triều (+84) 777 424 383 với Chuyên viên Tư vấn chế độ chính sách sinh viên, Phòng Công tác Sinh viên để được tư vấn & hỗ trợ trong suốt thời gian học tập & rèn luyện tại Trường
- Sinh viên thực hiện hồ sơ đề nghị xét duyệt nộp 01 bộ hồ sơ đối với từng đối tượng đề nghị hưởng chính sách cho cả thời gian học tập

- Những trường hợp đặc biệt [ngoài những đối tượng nêu trên] đề nghị liên hệ với Chuyên viên Tư vấn chế độ chính sách sinh viên, Phòng Công tác Sinh viên để được tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện hồ sơ đề nghị xét duyệt
- Sinh viên Khóa 19 [trúng tuyển năm 2022] thuộc các ngành sư phạm nghiên cứu chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt và thực hiện hồ sơ theo thông báo riêng

CHÍNH SÁCH THEO NGHỊ ĐỊNH 116/2020/NĐ-CP
Vẽ Máy tính Biểu tượng Clip nghệ thuật - đăng ký biểu tượng png tải về -  Miễn phí trong suốt Xanh png Tải về.


III.2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đề nghị xét duyệt

a) Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2022 

b) Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên, tầng 1, nhà Hiệu bộ
 

Thông tin liên hệ

Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Hình ảnh Biểu Tượng Vị Trí Mẫu Thiết Kế Sáng Tạo PNG , Vị Trí Cắt Dán Vẽ, Vị  Trí Biểu Tượng, Biểu Tượng Sáng Tạo PNG và Vector với nền trong   57 Nguyễn Khoa Chiêm, An Cựu, Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

web png jpg transparent stock - website icon blue PNG image with  transparent background | TOPpng     https://tuyensinh.hucfl.edu.vn
web png jpg transparent stock - website icon blue PNG image with  transparent background | TOPpng     www.huflis.edu.vn  
Vector Logo] Zalo - Ứng Dụng Nhắn Tin, Gọi Video Sắc Nét - Download Định  Dạng EPS, SVG Cho AI, Corel » Hải Triều   
(+84) 777 424 383    [Tư vấn chế độ chính sách sinh viên]
Tập tin:Email Shiny Icon.svg – Wikipedia tiếng Việt     tqchien@hueuni.edu.vn