Thứ năm, 30/11/2023
2841

THÔNG BÁO TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU THÔNG TIN VỀ THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN

[Ban hành kèm theo Tờ trình ngày 30 tháng 11  năm 2023 của Trưởng phòng, Phòng KH,CN&HTQT

đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phê duyệt]


Trường Đại học Ngoại ngữ phối hợp với công ty Canvas Gate tổ chức chương trình Giới thiệu thông tin về thực tập tại Nhật Bản với một số nội dung cụ thể như sau:
1. Thời gian: 09h00 ngày 09 tháng 12 năm 2023 [thứ Bảy]
2. Địa điểm: 
Hội trường 1, tầng 3, Nhà Hiệu bộ
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
57 Nguyễn Khoa Chiêm, An Cựu, Huế
3. Đối tượng tham dự:
- Sinh viên năm III & IV khoa NN & VH Nhật Bản;
- Sinh viên năm III & IV khoa tiếng Anh học ngoại ngữ 2 là tiếng Nhật.

4. Đăng ký tham dự:
- Sinh viên thuộc các đối tượng nêu trên đăng ký từ thời điểm đăng thông báo đến hết ngày 07 tháng 12 năm 2023

  
Lưu ý: Sinh viên dùng thư điện tử huflis.edu.vn để đăng ký tham gia chương trình

- Trường thông báo danh sách sinh viên đăng ký tham dự [cập nhật ngay sau khi đăng ký thành công]
- Trường thông báo danh sách sinh viên tham dự thực tế [file đính kèm]