Thứ hai, 09/10/2023
5918

Thông báo về việc thu tiền BHYT sinh viên năm học 2023-2024 hạn thẻ 14 tháng

                       

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế (BHYT) ngày 14/11/2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT ngày 13/6/2014; Hướng dẫn số 875/HDLN ngày 14/8/2019 của liên ngành Y tế - Tài chính – LĐTB&XH – GD&ĐT – Đại học Huế - BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Công văn số 750/BHXH-QLT ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Giám đốc BHXH Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn tham gia BHYT HSSV năm học 2023-2024.

Căn cứ nguyện vọng của sinh viên trong việc đóng bảo hiểm y tế, Phòng Công tác Sinh viên, Phòng KH,TC&CSVC xin thông báo lịch thu BHYT hạn thẻ 14 tháng (từ ngày 01/11/2023 đến 31/12/2024) cho sinh viên các khoá 17, 18, 19 và khóa 20 (bổ sung) như sau:

- Thời gian: Từ ngày 10/10/2023 đến hết ngày 20/10/2023

- Địa điểm: Phòng Y tế B1.7, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

- Số tiền đóng: 793.800 đ (1.800.000 x 4,5% x 70% x 14 tháng).

     Nhà trường yêu cầu sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế đã hết hạn hoặc sẽ hết hạn vào ngày 30/11/2023   nghiêm túc thực hiện việc đóng bảo hiểm.

     Trân trọng thông báo./.


File đính kèm:

THÔNG BÁO.pdf