Thứ hai, 12/09/2022
2404

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA BHYT SINH VIÊN NĂM HỌC 2022 – 2023

 
Căn cứ Luật bảo hiểm y tế (BHYT) ngày 14/11/2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT ngày 13/6/2014; Hướng dẫn số 875/HDLN ngày 14/8/2019 của liên ngành Y tế - Tài chính – LĐTB&XH – GD&ĐT – Đại học Huế - BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, công văn số 875/BHXH-QLT ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn tham gia BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2022-2023.

       Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên việc tham gia BHYT năm học 2022-2023 như sau:

          I. Đối tượng không phải tham gia BHYT SV trong năm học 2022-2023

          1. Sinh viên đã tham gia BHYT đối tượng khác như: Người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thân nhân người có công với cách mạng, thân nhân sĩ quan, binh sĩ quân đội, công an, cơ yếu, bảo trợ xã hội, BHYT hộ gia đình...;

          2. Sinh viên thuộc nhóm đối tượng này phải tiến hành khai báo thông tin BHYT nhóm đối tượng khác khi có thông báo của Nhà trường.

          II. Đối tượng bắt buộc tham gia BHYT SV trong năm học 2022-2023

          1. Sinh viên hệ chính quy đang theo học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (trừ SV đã tham gia BHYT đối tượng khác như: Người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thân nhân người có công với cách mạng, thân nhân sĩ quan, binh sĩ quân đội, công an, cơ yếu, bảo trợ xã hội, BHYT hộ gia đình...).

          2. Sinh viên thuộc nhóm đối tượng nêu trên thực hiện việc đóng BHYT SV theo hướng dẫn sau:

          2.1. Kỳ đóng BHYT

          - BHYT SV đóng theo năm tài chính trên cơ sở nối hạn thẻ BHYT đang có nhằm bảo đảm quyền lợi tham gia BHYT SV liên tục;

          - Kỳ đóng BHYT năm 2023 được khuyến khích thực hiện một lần 12 tháng (từ 01/01/2023 đến 31/12/2023). Riêng đối với sinh viên năm thứ nhất (khóa 19) thực hiện đóng tiền BHYT từ 01/11/2022 đến 31/12/2023 (14 tháng) hoặc từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 (12 tháng); sinh viên năm cuối đóng BHYT từ ngày 01/01/2023 đến 31/7/2023 (07 tháng);

          - SV thuộc hộ nghèo, cận nghèo đã có thẻ BHYT năm 2022 nhưng thoát khỏi hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023; SV sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của năm 2022 nhưng không được hưởng chính sách vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn năm 2023 nên đóng tiền tham gia BHYT ngay từ trong tháng 12/2022 để đảm bảo quyền lợi BHYT từ đầu tháng 01/2023.

2.2. Mức đóng BHYT

          2.2.1. Mức đóng BHYT mỗi tháng: 67.050 đồng (4,5% x 1.490.000 đồng)

          Trong đó:

          - SV tự đóng 70% mức đóng: 46.935 đồng (67.050 đồng x 70%)

          - Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng: 20.115 đồng (67.050 đồng x 30%)

          2.2.2. Mức đóng của một thẻ BHYT do SV tự đóng: 46.935 đồng x thời hạn thẻ BHYT.

          - Sinh viên K19:              46.935 đồng x 14 tháng = 657.090 đồng

          - Sinh viên K18, K17 :    46.935 đồng x 12 tháng = 563.220 đồng

          - Sinh viên K16 :             46.935 đồng x 07 tháng = 328.545 đồng

          III. Quyền lợi và Trách nhiệm khi tham gia BHYT SV

          1. Phạm vi bảo hiểm y tế HSSV bao gồm: Chăm sóc sức khỏe ban đầu – Khám bệnh, chữa bệnh nội trú - ngoại trú - tai nạn giao thông.

          2. Quyền lợi của HSSV khi tham gia BHYT: Theo quy định của luật BHYT

           - HSSV được đăng kí khám chữa bệnh ban đầu tại các Bệnh viện tuyến quận, huyện và tương đương, các Bệnh viện đa khoa tuyến Tỉnh và tương đương.

           - Mức hưởng BHYT: Được căn cứ vào Điều 22 của Luật BHYT và Điều 14 Chương IV Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn liên quan.

          2. Trách nhiệm của SV khi tham gia BHYT

          2.1. Đóng BHYT đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định trước khi thẻ cũ hết hạn ít nhất 15 ngày.

          2.2. Những SV đã tham gia BHYT đối tượng khác có trách kê khai thông tin BHYT thuộc đối tượng khác khi Nhà trường có thông báo.

          2.3. Thực hiện nghiêm túc các chỉ dẫn của cán bộ y tế.

          2.4. Thực hiện đúng quy định khi đi khám, chữa bệnh.

          2.5. Việc tham gia BHYT là quyền lợi của SV cũng như quy định bắt buộc của pháp luật, đây cũng là một hình thức Nhà trường theo dõi để đánh giá ý thức chấp hành pháp luật nhà nước của sinh viên. Vì vậy, yêu cầu SV phải tham gia BHYT, nếu không sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nhà trường.

         Lưu ý: Từ năm học 2022-2023, sinh viên tham gia BHYT yêu cầu phải cung cấp số CCCD/mã định danh cá nhân vào hồ sơ bảo hiểm, vì vậy những sinh viên chưa có CCCD thì khẩn trương làm, hoặc đến cơ quan công an nơi đăng ký hộ khẩu trường trú để xin cấp mã định danh cá nhân.

         Trân trọng thông báo ./.


File đính kèm:

23805 CÔNG VĂN BHXH TỈNH TT HUẾ.pdf
THÔNG BÁO TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ.pdf