Thứ tư, 08/02/2023
4692

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN VỀ SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG

Thực hiện kế hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, Tập thể lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ tiến hành khảo sát lấy ý kiến của CBVC, NLĐ; người học về nội dung của SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ TRIẾT LÝ GIÁO DỤC của Trường bằng cách trả lời các câu hỏi trong link sau đây: https://forms.gle/Tkgm8R7QAv85uXDv7 
Trường rất mong nhận được sự quan tâm và góp ý từ phía CBVC, NLĐ; người học về nội  dung trên.
Trân trọng cảm ơn./.