Thứ ba, 31/10/2023
6207

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CHO SINH VIÊN KHÓA 20

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, cũng như công tác trao đổi thông tin giữa nhà trường với sinh viên, nhà trường đã cấp cho mỗi sinh viên đang theo học tại trường hộp thư điện tử có định dạng @huflis.edu.vn. Phòng Công tác sinh viên thông báo đến sinh viên về việc quản lý và sử dụng hộp thư điện tử như sau:

1. Thông tin tài khoản hộp thư điện tử sinh viên:

- Tài khoản hộp thư điện tử sinh viên có định dạng như sau: Mã_số_sinh_viên@huflis.edu.vn (chữ F viết thường "f")

- Mật khẩu đăng nhập lần đầu:

+ Đối với sinh viên Khoa tiếng Anh: anhk20@huflis

+ Đối với sinh viên Khoa tiếng Pháp – tiếng Nga: phapngak20@huflis

+ Đối với sinh viên Khoa tiếng Trung: trungk20@huflis

+ Đối với sinh viên Khoa NN&VH Nhật Bản: nhatk20@huflis

+ Đối với sinh viên Khoa NN&VH Hàn Quốc: hank20@huflis

+ Đối với sinh viên Khoa Quốc tế học: qthk20@huflis

+ Đối với sinh viên Khoa Việt Nam học: vnhk20@huflis

Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Văn A, Khoa tiếng Anh có mã sinh viên là 20f7010000 thì tài khoản hộp thư điện tử tương ứng là 20f7010000@huflis.edu.vn. Mật khẩu sẽ là anhk20@huflis

Lưu ý: Sinh viên phải đổi mật khẩu sau lần đăng nhập đầu tiền.

2. Quy định sử dụng hộp thư điện tử sinh viên:

- Nhà trường cấp hộp thư điện tử cho mỗi sinh viên nhằm mục đích hỗ trợ cho việc tiếp nhận thông tin từ Nhà trường đến sinh viên, không phải là tài khoản học vụ.

- Sinh viên phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Nhà trường về nội dung của những thư được gửi đi từ hộp thư của mình.

- Khi muốn liên hệ công việc hoặc trao đổi với cán bộ, giảng viên, người lao động trong Trường sinh viên phải sử dụng hộp thư điện tử đã được Trường cấp.

* Nhà trường nghiêm cấm sử dụng hộp thư điện tử cho các mục đích:

+ Phát tán thông tin mang tính chất đồi trụy và phản động.

+ Phát tán virus hoặc các phần mềm phá hoại.

+ Giả mạo hoặc tìm cách giả mạo một bức thư điện tử dưới danh nghĩa một người khác; chiếm đoạt hộp thư điện tử, thay đổi, giả mạo một phần hoặc toàn phần nội dung thư của người khác.

+ Phát tán thông tin mang tính kích động, đả kích tổ chức hay cá nhân

+ Phát tán thông tin mang tính kích động, đả kích các văn bản pháp quy của Đảng, Nhà nước và các tổ chức.

+ Phát tán những tin đồn sai sự thật.

+ Quấy rối người khác hoặc phát tán thông tin quấy rối người khác.

+ Phát tán các thông tin quảng cáo, các đường dẫn vào trang mạng xã hội không phục vụ mục đích của hộp thư, các tài liệu của Nhà trường khi chưa được chấp thuận của Nhà trường.

3. Quy định về bảo quản hộp thư điện tử

- Hộp thư điện tử khi được cấp cho sinh viên được xem như là tài sản của Nhà trường, do đó sinh viên phải có trách nhiệm bảo vệ hộp thư điện tử của mình và tuân thủ các quy định về sử dụng hộp thư điện tử.

- Không được đưa mật khẩu hộp thư điện tử của mình cho người khác sử dụng.

- Thường xuyên kiểm tra email ít nhất 1 lần/tuần để nhận hoặc trả lời các thông tin chung của Trường.

- Để tăng cường tính bảo mật, sinh viên thường xuyên thay đổi mật khẩu.

- Khi phát hiện mật khẩu hộp thư của mình bị thay đổi (không đăng nhập được) sinh viên phải liên hệ ngay với phòng Công tác sinh viên để báo cáo và chờ khôi phục lại mật khẩu.

- Khi cần sự hỗ trợ về hộp thư điện tử, sinh viên liên hệ với Phòng CTSV, qua ThS. Bùi Hữu Hùng, zalo: 0843647686 (trong giờ hành chính).

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo này./.


File đính kèm:

Danh sach TK email sinh viên K20.xlsx
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EMAIL HUFLIS.docx