Thứ ba, 09/04/2024
3301

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI), HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA NĂM 2024

[Ban hành kèm theo Thông báo số 272/TB-ĐHNN ngày 04 tháng 04 năm 2024 của
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]
Căn cứ Quyết định số 1348/QĐ-ĐHH ngày 26 tháng 9 năm 2023 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt đề án đào tạo trình độ đại học theo hình thức từ xa các ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Pháp và ngôn ngữ Trung Quốc của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế;
Căn cứ Đề án tuyển sinh Đào tạo từ xa năm 2024 số 395/ĐATSĐTTX-ĐHNN ngày 02 tháng 4 năm 2024 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế;
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đại học bằng đại học thứ hai hình thức đào tạo từ xa năm 2024, cụ thể như sau:

I. NGÀNH TUYỂN SINH:
Stt
Tên ngành
Thời gian đào tạo
(tối thiểu – tối đa)
Chỉ tiêu
 
1
Ngôn ngữ Anh
2,0 – 2,5 năm
750
2
Ngôn ngữ Pháp
2,0 – 2,5 năm
200
3
Ngôn ngữ Trung Quốc
2,0 – 2,5 năm
350
 
II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
Người đã có bằng tốt nghiệp đại học, có sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
III. PHẠM VI TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước.
IV. PHƯƠNG THỨC & THỜI GIAN TUYỂN SINH:

1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
Trường Đại học Ngoại ngữ sử dụng kết quả điểm tốt nghiệp đại học thứ nhất để xét tuyển theo quy chế hiện hành.
2. Thời gian tuyển sinh: Tổ chức tuyển sinh liên tục trong năm,
mỗi tháng khai giảng 1 khóa vào Chủ nhật giữa tháng, chốt danh sách xét tuyển trước khai giảng 1 tuần.
3. Hồ sơ xét tuyển:
a. 02 phiếu dự tuyển và sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương
b. 03 Bằng TN ĐH thứ nhất, photo công chứng
c. 03 Bảng điểm ĐH, photo công chứng
d. 02 CMND/ CCCD photo công chứng
e. 02 Giấy khai sinh photo công chứng
f. Các Bằng cấp liên quan trong chương trình học để xét miễn môn (Trung cấp - Cao cấp Lý Luận Chính Trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh.....) nếu có photo công chứng 2 bản + 2 bảng điểm kèm theo
g. Ảnh chụp chân dung nền xanh 04 cái cỡ 3x4 và 03 cái cỡ 2x3
Yêu cầu:
  Thí sinh chuẩn bị 2 túi đựng hồ sơ giấy, sau đó tải Bìa túi đựng hồ sơ dự tuyển (theo mẫu), điền đầy đủ thông tin và dán vào Túi đựng hồ sơ trước khi nộp. Túi thứ nhất thí sinh bỏ từ mục (a.) đến mục (f.) mỗi thứ 01 bản nộp để lưu lại tại các Trạm Đào tạo từ xa của Trường ở các địa phương (Trạm ĐTTX), túi thứ 2 bỏ toàn bộ hồ sơ còn lại nộp cho Trạm để gửi về Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.  Những thí sinh nộp thẳng hồ sơ xét tuyển về Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi cả 02 túi về Trường.
V. HỌC PHÍ
 - Học phí năm học 2023-2024: 280.000 đồng/tín chỉ.
 - Học phí những năm học sau có thể thay đổi theo quy định của Chính phủ.
 - Toàn bộ chương trình từ 108 đến 110 tín chỉ/khóa học, học 05 học kỳ, trung bình một kỳ học khoảng 21-22 tín chỉ.

VI. CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ  
  - Tại tỉnh Thừa Thiên Huế: Nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp hoặc qua bưu điện đến địa chỉ: Ông Nguyễn Trọng Thế Ánh, DD: 0389921675, Tổ Tư vấn Tuyển sinh Đào tạo Từ xa, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, thành phố Huế;
   - Tại các địa phương: Liên hệ Ông Phan Thanh Tiến, DD: 0914172246, Tổ Tư vấn Tuyển sinh Đào tạo Từ xa, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, thành phố Huế hoặc tại các Trạm đào tạo từ xa/Đối tác tuyển sinh của Trường.
VII. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
- Sau khi trúng tuyển, sinh viên hoàn thành các thủ tục còn thiếu, dự khai giảng khóa học để ổn định tổ chức lớp học, nghe phổ biến quy chế, quy định, hướng dẫn và phương pháp học tập theo hình thức ĐTTX, nắm kế hoạch và thời khóa biểu học tập dự kiến.
- Quy trình tổ chức đào tạo:
+ Sinh viên đăng nhập vào hệ thống Học tập trực tuyến qua phần mềm zoom/ google meet, v.v. dưới sự hướng dẫn của giảng viên/cán bộ tại trạm ĐTTX của Trường để tham dự bài giảng trực tuyến với giảng viên và thực hiện các yêu cầu làm bài kiểm tra, bài đánh giá quá trình;
+ Sinh viên được hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu thường xuyên thông qua hệ thống giáo trình, tài liệu, băng hình, băng tiếng, tài liệu E-books trên các website của Trường;
+ Sinh viên đăng nhập vào hệ thống E-Learning của Trường để nghiên cứu tài liệu bài giảng và bài tập.        
VIII. THÔNG TIN LIÊN HỆ
Mọi chi tiết xin liên hệ:
- Tổ Tư vấn Tuyển sinh Đào tạo Từ xa, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Địa chỉ: Số 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, thành phố Huế
Ông Phan Thanh Tiến, Tổ trưởng, DD: 0914172246, Email: pttiendhhue@gmail.com
Ông Nguyễn Trọng Thế Ánh, Tổ phó, DD: 0389.921675, Email:
nttanh@huflis.edu.vn
Các Trạm đào tạo từ xa/Đối tác tuyển sinh của Trường.
Trân trọng thông báo./.

LINK MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:     


File đính kèm:

1. BIA TUI DUNG HO SO.doc
2. PHIEU DU TUYEN + SO YEU LY LICH.doc
3. Huong dan lam Ho so dang ky hoc.docx