Thứ ba, 02/07/2024
1010

THÔNG BÁO KÊ KHAI TÌNH HÌNH VAY VỐN SINH VIÊN TẠI ĐỊA PHƯƠNG NĂM HỌC 2023-2024Ban hành kèm theo Thông báo số 614/TB-ĐHNN ngày 01  tháng 7 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

 

Nhằm thống kê chính xác tình hình vay vốn sinh viên các khóa trong năm học 2023-2024, Nhà trường yêu cầu những sinh viên có tham gia vay vốn sinh viên năm học 2022-2023 tiến hành kê khai thông tin:  TẠI ĐÂY

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến cuối ngày 10/7/2024.
Sau thời hạn trên, sinh viên nào không thực hiện, Trường sẽ có hình thức xử lý kỷ luật theo quy định.

Trân trọng cảm ơn ./.