Thứ năm, 26/05/2022
588

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ TUYỂN SINH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI ĐỢT 1 NĂM 2022

Căn cứ Thông báo số 214/TB-ĐHNN ngày 07 tháng 04 năm 2022 về việc tuyển sinh đại học (bằng đại học thứ hai) năm 2022 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.
Nay, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo: Gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh Bằng đại học thứ hai năm 2022 từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21 tháng 06 năm 2022. Thông tin chi tiết về nộp hồ sơ dự tuyển, thí sinh xem tại thông báo:

https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-bang-dai-hoc-thu-hai-nam-2022-tai-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-dai-hoc-hue
Mọi thông tin mới nhất về kế hoạch ôn tập, kế hoạch tuyển sinh sẽ được đăng tải trên website của Trường và gửi về email của các thí sinh, đề nghị các thí sinh theo dõi và cập nhật thông tin thường xuyên.
Trân trọng thông báo./.