Thứ hai, 12/09/2022
11732

CẬP NHẬT THÔNG TIN NỘI, NGOẠI TRÚ ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÁC KHÓA 16, 17, 18

 

Để nắm được tình hình sinh viên, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến sinh viên nội, ngoại trú; đồng thời làm cơ sở dữ liệu để Trường hợp tác với các cơ quan công an địa phương nơi sinh viên cư trú. Trường đề nghị lãnh đạo các khoa chỉ đạo trợ lý CTSV và CVHT nhắc nhở, yêu cầu lớp trưởng các lớp truyền thống triển khai các nội dung sau đến toàn thể sinh viên của lớp:
 
CẬP NHẬT THÔNG TIN NỘI, NGOẠI TRÚ
Các nhà đầu tư chứng khoán cần phải cập nhật thông tin đến đâu

 
CẬP NHẬT THÔNG TIN SINH VIÊN
(trên trang thông tin đào tạo của Trường)

Upload YouTube Download, PNG, 512x512px, Upload, Area, Blue, Button, Font  Awesome Download Free
Nội dung cần cập nhật: Hộ khẩu thường trú, hình thức cư trú hiện tại, ngày bắt đầu cư trú, địa chỉ cư trú, nơi sinh, số điện thoại, địa chỉ email.
Lưu ý: Đối với hộ khẩu thường trú và địa chỉ cư trú sinh viên cập nhật theo hình thức sau: Số nhà, tên đường/thôn, xóm; phường/xã/thị trấn; thành phố/thị xã/huyện; tỉnh.
Ví dụ: 57 Nguyễn Khoa Chiêm, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Sau thời hạn ngày 22/09/2022, sinh viên nào không thực hiện theo đúng yêu cầu, Trường sẽ đóng tài khoản cá nhân của sinh viên đó và có hình thức xử lý theo quy định hiện hành.
Kính đề nghị lãnh đạo các khoa quan tâm chỉ đạo trợ lý CTSV, CVHT và lớp trưởng các lớp triển khai thực hiện đúng kế hoạch./.
 


File đính kèm:

THONG BAO.pdf