Thứ năm, 11/01/2024
1266

HỌC BỔNG PHUC'S FOND NĂM HỌC 2023 - 2024


[Ban hành kèm theo Công văn số  37  /ĐHNN-CTSV ngày 11  tháng  01  năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]

 

Trường tổ chức xét chọn học bổng Phuc's Fond năm học 2023 - 2024, thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Sinh viên bằng đại học thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy đáp ứng đủ các tiêu chí sau đây:
- Đã hoàn thành hồ sơ [bản giấy + bản điện tử] đề nghị Trường giới thiệu, xét duyệt học bổng và hỗ trợ ngoài ngân sách
- Chưa nhận học bổng và hỗ trợ trong năm học 2023 -2024
- Thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn vượt khó học tập
- Đối với sinh viên K17,  K18, K19
+ Kết quả học tập năm học 2022 - 2023 đạt từ Khá trở lên
+ Kết quả rèn luyện năm học 2022 - 2023 đạt từ Tốt trở lên
- Đối với sinh viên K20
+ Điểm xét tuyển [ghi tại Giấy báo trúng tuyển năm 2023]: Từ 22 điểm trở lên
+ Trúng tuyển theo phương thức xét tuyển riêng: Ghi tiêu chí trúng tuyển tại Giấy báo trúng tuyển năm 2023 

Ưu tiên
- Sinh viên là người đang điều trị bệnh hiểm nghèo
- Sinh viên là người mồ côi
- Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế


4. Đăng ký dự tuyển

Sinh viên đăng ký dự tuyển
[từ 09h00 ngày 12/01/2024 đến khi đủ số lượng Đạt hoặc đủ 20 hồ sơ đăng ký dự tuyển]

Trường thông báo danh sách đăng ký dự tuyển và [dự kiến] kết quả

[danh sách ứng viên cập nhật ngay sau khi sinh viên đăng ký thành công]

Sinh viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung [dự kiến] kết quả đăng ký dự tuyển [đến 17h00 ngày 12/01/2024]


Trường thông báo [dự thảo] danh sách giới thiệu nhận học bổng [13-14/01/2024]

Sinh viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung [dự thảo] danh sách giới thiệu nhận học bổng [13-14/01/2024]

Trường gửi danh sách giới thiệu cấp học bổng đến Đại học Huế 
[15/01/2024]


5. Quyết định cấp học bổng và kế hoạch trao học bổng

Đại học Huế công bố quyết định cấp học bổng [đang cập nhật]

Đại học Huế thông báo kế hoạch trao học bổng  [đang cập nhật]

Sinh viên xác nhận đã nhận học bổng [đang cập nhật]