Thứ ba, 07/05/2024
1851

KHÓA TẬP HUẤN CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2023-2024


 

[Ban hành kèm theo Công văn số 415/ĐHNN-CTSV ngày 06 tháng 5 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo nội dung khóa tập huấn “Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên năm học 2023-2024” cụ thể như sau:
1. Thời gian: Từ ngày 11/5/2024 đến ngày 26/5/2024 (thứ Bảy, Chủ nhật).
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà Thư viện, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.
3. Đối tượng: Sinh viên Khóa 20.
4. Nội dung chương trình và lịch tập huấn:
TẠI ĐÂY