Thứ ba, 14/06/2022
637

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BẰNG CỬ NHÂN LỚP LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY, NGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH, KHÓA HỌC 2020-2022

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021–2022; căn cứ vào kế hoạch đào tạo các lớp không chính quy, Trường thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân lớp liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, hệ Chính quy, ngành Sư phạm Anh, khóa học 2020-2022 với một số nội dung cụ thể sau:
1. Thời gian: Vào lúc 13h30 ngày 19/06/2022 (Chủ nhật).
Lưu ý: Sinh viên có mặt trước 30 phút để làm thủ tục nhận bằng và lễ phục.

2. Địa điểm: Hội tường I, tầng 3, nhà Hiệu bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ.
Ghi chú:
- Những trường hợp không thể đến nhận bằng trực tiếp có thể làm giấy ủy quyền cho người khác nhận bằng vào ngày tổ chức Lễ Tốt nghiệp hoặc nhận trực tiếp vào ngày khác tại phòng CTSV.
- Khi đến làm thủ tục nhận bằng sinh viên mang theo giấy CMND/CCCD và thẻ sinh viên.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân cho lớp liên thông từ cao đẳng lên đại học, ngành Sư phạm Tiếng Anh, hệ Chính quy, khóa học 2020-2022, Trường đề nghị sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch.
Trân trọng cảm ơn./.