Thứ hai, 08/01/2024
7194

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN K19 HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2024[Ban hành kèm theo Kế hoạch số 20/KH-ĐHNN ngày 08 tháng 01 năm 2024 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]

Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, Trường thông báo kế hoạch tổ chức cho sinh viên K19 học Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2024, cụ thể như sau:
I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1. Kế hoạch đào tạo
 - Thời gian học từ ngày 19/02/2024 đến ngày 14/04/2024, cụ thể như sau:
TT
Thời gian học
Đối tượng
Số lượng sinh viên
Khóa
Đợt 1
19/02/2024 đến 17/03/2024
Sinh viên các Khoa: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp-Nga, QTH và VNH
1366
235
Đợt 2
18/03/2024 đến 14/04/2024
Sinh viên các Khoa: Tiếng Nhật và Tiếng Hàn
383
236
  - Danh sách sinh viên (file đính kèm).
  - Hình thức học: Nội trú theo thời gian trên.
  - Địa điểm học: Trung tâm GDQP&AN – Đại học Huế, số 161 Nguyễn Khoa Văn, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Kinh Phí: Xem chi tiết tại thông báo nộp kinh phí môn học GDQP&AN (file đính kèm).
3. Bàn giao sinh viên đi học: Đợt 1 ngày 19/02/2024 và Đợt 2 ngày 18/03/2024
- Sinh viên học các đợt sẽ tập trung vào lúc 07h00 tại Trung tâm GDQP&AN – Đại học Huế vào ngày đầu của khóa học để làm các thủ tục nhập học theo quy định của Trung tâm. Phương tiện di chuyển: Tự túc
- Thành phần tham dự của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế: Lãnh đạo Phòng CTSV, Tổ trưởng tổ công tác, chuyên viên phụ trách. Phương tiện di chuyển: Xe ô tô 7 chỗ.
4. Trường và Khoa thăm hỏi, tặng quà sinh viên
TT
Đơn vị tổ chức
Đợt 1
Đợt 2
1
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Thành phần: Đại diện Ban Giám hiệu; đại diện BTV Đoàn TN, BTK Hội SV; đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo, Phòng Công tác sinh viên và chuyên viên có liên quan)
Khoảng từ ngày 26/02/2024 đến 10/03/2024

Khoảng từ ngày 25/03/2024 đến 07/04/2024
 
2
Các Khoa
Khoảng từ ngày 19/02/2024 đến 10/03/2024
Khoảng từ ngày 18/03/2024 đến 07/04/2024
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ của sinh viên
- Trên cơ sở thông tin sinh viên (họ tên, mã sinh viên, lớp, ngày sinh, nơi sinh) Trường đề nghị sinh viên kiểm tra kỹ thông tin cá nhân (trong file đính kèm), những trường hợp có sai sót liên hệ Phòng Công tác sinh viên gặp chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Trang, ĐT: 0768.567.990 để điều chỉnh, hạn cuối ngày 17/01/2024;
- Đối với sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN ở bậc Cao đẳng và Đại học: Đề nghị đem bản chính và bản photo (không cần công chứng) đến Trung tâm GDQP&AN – Đại học Huế trong ngày tập trung để kiểm tra, đối chiếu và nhận kết quả miễn hoặc giảm học từ Trung tâm (đây là công việc bắt buộc);
- Trường hợp sinh viên có lý do về sức khỏe muốn miễn hoặc giảm học môn GDQP&AN đề nghị đến trực tiếp Trung tâm GDQP&AN (gặp cô Vũ Thị Chung, ĐT: 0856.561.393) để được giải quyết;
- Những sinh viên không tham gia đợt học chính khóa này đề nghị làm đơn (theo mẫu đính kèm) và có minh chứng cụ thể, nộp về Phòng Công tác sinh viên cho chuyên viên Nguyễn Thị Thảo Trang, hạn cuối ngày 17/01/2024. Kết quả miễn học sẽ được trả về qua tin nhắn zalo của sinh viên;
- Sinh viên đã có chứng chỉ GDQP&AN bậc Đại học tham gia vào nhóm zalo theo đường link: https://zalo.me/g/lmnnwc556 để được hỗ trợ và nhận thông tin liên quan.
2. Phòng Công tác sinh viên
- Phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai tổ chức học môn GDQP&AN theo kế hoạch và giải quyết các vướng mắc liên quan đến sinh viên trong quá trình học tập môn học;
- Lập danh sách sinh viên tham gia và không tham gia học;
- Cung cấp danh sách sinh viên tham gia học;
- Gửi Quyết định miễn giảm học phí, hỗ trợ tiền đóng học phí đến từng sinh viên và Trung tâm GDQP&AN;
- Đầu mối phối hợp với Trung tâm GDQP&AN và các đơn vị liên quan để tổ chức giao nhận sinh viên học môn GDQP&AN;
- Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, tặng quà sinh viên học môn GDQP&AN tại Trung tâm;
- Đầu mối phối hợp với Trung tâm GDQP&AN để giao nhận Quyết định cấp chứng chỉ môn học.
3. Lãnh đạo các Khoa
- Chỉ đạo Trợ lý công tác sinh viên thông báo, đôn đốc và nhắc nhở sinh viên các lớp thực hiện chương trình học theo đúng kế hoạch;
- Lập kế hoạch tổ chức, thăm hỏi sinh viên của đơn vị tại Trung tâm GDQP&AN theo khung thời gian nêu trên.
Trên đây là kế hoạch tổ chức cho sinh viên K19 học GDQP&AN năm 2024./.


File đính kèm:

DANH SACH SINH VIEN K19 HOC GDQP&AN.xlsx
Đơn_xin_tạm_hoãn_học_phần_GDQPAN.doc
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP KINH PHÍ MÔN HỌC GDQP&AN DÀNH CHO SINH VIÊN HỌC ĐỢT 1 (KHÓA 235).pdf