Thứ năm, 22/09/2022
4123

KẾ HOẠCH DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 19 SAU NHẬP HỌC

I. KẾ HOẠCH CHUNG CỦA TRƯỜNG
II. KẾ HOẠCH GẶP MẶT TÂN SINH VIÊN KHÓA 19 CỦA CÁC KHOA
 

Ghi chú: Những trường hợp còn thiếu các giấy tờ hợp lệ trong ngày nhập học, yêu cầu sinh viên bổ sung trước ngày 10/10/2022 tại Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Điện thoại: 0234. 3830720).