Thứ năm, 25/04/2024
3534

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐỊNH KÌ HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023 - 2024

[Ban hành kèm theo Công văn Số 387/ĐHNN-CTSV ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Trường Đại học Ngoại  ngữ, Đại học Huế]

Thực hiện kế hoạch năm học 2023 -2024, Trường tổ chức Hội nghị đại biểu CTSV học kỳ 2 năm học 2023 -2024. Đề nghị Ban các sự các lớp truyền thống thực hiện những công việc sau: 
1. Thời gian chuẩn bị: từ ngày nhận thông báo đến trước 10h00 ngày 11/05/2024 (thứ sáu)
2. Nội dung:
- Ban cán sự liên hệ Cố vấn học tập tiến hành tổ chức Hội nghị Công tác sinh viên cấp lớp nhằm tổng kết tình hình hoạt động, đề ra phương hướng hoạt động của lớp;
- Tập hợp các kiến nghị, đề xuất của sinh viên về tất cả các hoạt động của Nhà trường. Các kiến nghị, đề xuất được tổng hợp lại thành 1 biên bản họp lớp. Các lớp lưu ý: tham khảo những giải đáp trước đây để tránh đặt lại những câu hỏi đã trả lời trước đây. Những giải đáp thắc mắc của sinh viên của Hội nghị trước
XEM TẠI ĐÂY 
- Cử và lập danh sách đại biểu tham dự Hội nghị gồm 2 thành viên: Lớp trưởng và Bí thư Chi đoàn (nếu bận có thể cử người đi thay). 
3. Biên bản họp lớp: 01 file PDF (có chữ kí của đại diện BCS lớp truyền thống và Cố vấn học tập) và 01 file mềm gửi qua địa chỉ email: nctuan@hueuni.edu.vn cho chuyên viên Nguyễn Cơ Tuấn trước 10h00 ngày 11/5/2024 (thứ sáu). Mẫu biên bản họp lớp tải tại đây  
4. Nhà trường sẽ tiếp nhận câu hỏi, thắc mắc và giải đáp từ ngày 11/5/2024 đến hết ngày 20/5/2024. Sau khi nhận được câu trả lời từ các đơn vị liên quan sẽ gửi đến toàn thể sinh viên, Trường sẽ tiếp tục nhận phản hồi từ ngày 21/5  đến hết ngày 26/5/2024 nếu cá nhân, tập thể các lớp nhận thấy những trả lời trên chưa thỏa đáng nhà trường sẽ tiến hành tổ chức Hội nghị Công tác sinh viên.
5. HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÔNG TÁC SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG
- Thời gian dự kiến: từ tháng 5 - 6 năm 2024 
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà Thư viện
- Thành phần: Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn (hoặc đại diện cử đi thay)
* Đại diện tham dự yêu cầu có mặt trước 30 phút (13h30') để ổn định trật tự để Hội nghị được tiến hành nghiêm túc.
Nhà trường Đề nghị Ban cán sự các lớp triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch.