Thứ năm, 28/12/2023
676

ĐỀ NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ KẾT QUẢ XÉT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TRƯỜNG GIỚI THIỆU XÉT DUYỆT HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2023-2024

[Ban hành kèm theo Công văn số /ĐHNN-CTSV ngày tháng năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]

Dành cho sinh viên ......................Click Icon PNG Images, Vectors Free Download - Pngtree

I. ĐỀ NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ KẾT QUẢ XÉT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TRƯỜNG GIỚI THIỆU XÉT DUYỆT HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ NGOÀI NGÂN SÁCH NĂM HỌC 2023-2024 [02-31/12/2023]
1. Sinh viên đề nghị trực tuyến Click Icon PNG Images, Vectors Free Download - Pngtree[đến 16h00_22/01/2024]
2. Trường thông báo [dự kiến] danh sách 
[cập nhật sau 16h00 các ngày thứ Sáu hàng tuần]
3. Sinh viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung [dự kiến] danh sách
Vector Logo] Zalo - Ứng Dụng Nhắn Tin, Gọi Video Sắc Nét - Download Định  Dạng EPS, SVG Cho AI, Corel » Hải Triều [đến 16h00_23/01/2024]
4. Trường thông báo danh sách đủ điều kiện đăng ký dự tuyển hoc bổng và hỗ trợ ngoài ngân sách 
5. Sinh viên đăng ký dự tuyển theo thông báo của Trường 
Click Icon PNG Images, Vectors Free Download - Pngtree

 
II. ĐỀ NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ KẾT QUẢ XÉT HỖ TRỢ HỌC TẬP ĐỢT 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 [15/02/2024 - 15/03/2024]
 
 
II. ĐỀ NGHỊ TRỰC TUYẾN VÀ KẾT QUẢ HỖ TRỢ HỌC TẬP ĐỢT 3 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 [đang cập nhật]