Thứ tư, 25/10/2023
2117

THÔNG TIN HỌC BỔNG DU HỌC HỒNG KÔNG NĂM HỌC 2023 -2024

[Ban hành kèm theo Tờ trình ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Trưởng phòng, Phòng KH,CN&HTQT

đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phê duyệt]

 

Trường Đại học Sư phạm Hồng Kông giới thiệu thông tin học bổng du học năm học 2023 - 2024 [Chương trình học bổng tiến sĩ], thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian
09h00 – 11h00 ngày 01 tháng 11 năm 2023 [thứ Tư]
2. Địa điểm
Hội trường 1, tầng 3, Nhà Hiệu bộ
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
57 Nguyễn Khoa Chiêm, An Cựu, Huế

3. Đối tượng tham dự
- Sinh viên / cựu sinh viên Ngành Sư phạm tiếng Anh

- Sinh viên / cựu sinh viên Ngành Ngôn ngữ Anh
- Sinh viên / cựu sinh viên Ngành Quốc tế học
Học viên / cựu học viên sau đại học [có nhu cầu tìm hiểu]
- Sinh viên / cựu sinh viên các ngành khác [có nhu cầu tìm hiểu]

Ưu tiên: Ban cán sự các lớp và sinh viên năm cuối [nếu số lượng đăng ký tham dự > 100 sinh viên]

4. Đăng ký tham dự

Người học thuộc các đối tượng nên trên đăng ký từ thời điểm đăng thông báo đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2023   
Trường công bố danh sách người học / cựu người học đăng ký tham dự: 30/10/2023 
Trường công bố danh sách người học / cựu người tham dự:  01/11/2023 

   THÔNG TIN LIÊN HỆ

   Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

                                                                               [Tầng 1, Nhà Hiệu bộ]

    ThS. Nguyễn Cơ Tuấn, Chuyên viên
     02343 830 720    Vector Logo] Zalo - Ứng Dụng Nhắn Tin, Gọi Video Sắc Nét - Download Định  Dạng EPS, SVG Cho AI, Corel » Hải Triều  
0779 588 288     Tập tin:Email Shiny Icon.svg – Wikipedia tiếng Việt nctuan@hueuni.edu.vn