Thứ tư, 25/10/2023
1594

HỌC BỔNG KUMHO ASIANA LẦN THỨ 17 NĂM HỌC 2023 - 2024


[Ban hành kèm theo Công văn số 1072 /ĐHNN-CTSV ngày 25 tháng 10 năm 2023
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]

 

Trường tổ chức xét chọn học bổng Kumho Asiana lần thứ 17 năm học 2023 - 2024, thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Sinh viên bằng đại học thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy đáp ứng đủ các tiêu chí sau đây:
- Sinh viên K20 [trúng tuyển và đào tạo từ năm học 2023 -2024]
- Sinh viên đạt danh hiệu: Thủ khoa ngành đào tạo; đạt kết quả cao nhất ngành đào tạo theo phương thức xét kết quả học tập cấp THPT; đạt kết quả cao nhất ngành đào tạo theo phương thức riêng trong năm tuyển sinh 2023
- Sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn năm 2023

2. Số lượng
01 suất [01 suất chính thức]

3. Giá trị

2.500.000đ/ học kỳ [sinh viên được đề nghị nhận học bổng trong thời gian học tập và rèn luyện tại Trường - 08 học kỳ nếu đáp ứng đủ các tiêu chí của Nhà tài trợ]
4. Đăng ký dự tuyển

Ứng viên đăng ký dự tuyển từ 08h00 ngày 27/10/2023 đến khi đủ số lượng Đạt hoặc đủ 05 hồ sơ đăng ký dự tuyển
Trường xét đăng ký dự tuyển: 27/10/2023
Trường công bố kết quả xét đăng ký dự tuyển: 27/10/2023  

5. Quyết định cấp học bổng và kế hoạch trao học bổng
Trường giới thiệu danh sách cấp học bổng đến Đại học Huế: 31/10/2023
Đại học Huế công bố Quyết định cấp học bổng: 
[đang cập nhật ...]
Nhà tài trợ tổ chức trao học bổng: Theo thông báo của Đại học Huế 
[đang cập nhật ...]