Thứ tư, 14/09/2022
1173

HỌC BỔNG KF NĂM 2022


Trường tổ chức xét chọn Học bổng KF năm 2022, đề nghị các khoa tổ chức xét chọn và giới thiệu danh sách sinh viên. Cụ thể như sau:
I. Đối tượng

Sinh viên bằng đại học thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đã hoàn thành hồ sơ đề nghị Trường giới thiệu, xét duyệt học bổng và hỗ trợ ngoài ngân sách năm học 2021 – 2022.

I.1. Đối với sinh viên Ngành ngôn ngữ Hàn Quốc

- Kết quả học tập năm học 2021-2022: Xếp loại từ Giỏi trở lên

- Kết quả rèn luyện năm học 2021-2022: Xếp loại từ Tốt trở lên

I.2. Đối với sinh viên học ngoại ngữ không chuyên là Ngôn ngữ Hàn Quốc

- Kết quả học tập năm học 2021-2022: Xếp loại Đạt

- Kết quả rèn luyện năm học 2021-2022: Xếp loại từ Tốt trở lên

Ưu tiên: Sinh viên đạt thành tích Tốt trong công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên năm học 2021 – 2022.

II. Số lượng

STT

ĐƠN VỊ (KHOA)

SỐ LƯỢNG

CHÍNH THỨC

DỰ BỊ

1

Tiếng Anh

02

01

2

Tiếng Pháp - Tiếng Nga

01

 

 
3

Tiếng Trung

01

 

4

Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản

01

 

5

Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc

15

01

 

CỘNG

20

02


Lưu ý: Các khoa xét chọn và giới thiệu sinh viên thuộc đối tượng 1.2 tham khảo danh sách sinh viên học Ngoại ngữ không chuyên là Ngôn ngữ Hàn Quốc và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn [đã nhận / chưa nhận học bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách] năm học 2021 – 2022 (dữ liệu đã được chia sẻ với đội ngũ trợ lý công tác sinh viên của Khoa qua tài khoản email công vụ).

Đề nghị các khoa tổ chức xét chọn và giới thiệu danh sách sinh viên về Trường (qua Phòng Công tác sinh viên) trước ngày 17 tháng 10 năm 2022.


Thông tin liên hệ
Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Hình ảnh Biểu Tượng Vị Trí Mẫu Thiết Kế Sáng Tạo PNG , Vị Trí Cắt Dán Vẽ, Vị  Trí Biểu Tượng, Biểu Tượng Sáng Tạo PNG và Vector với nền trong   57 Nguyễn Khoa Chiêm, An Cựu, Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

web png jpg transparent stock - website icon blue PNG image with  transparent background | TOPpng     https://tuyensinh.hucfl.edu.vn
web png jpg transparent stock - website icon blue PNG image with  transparent background | TOPpng     www.huflis.edu.vn  

Vector icon biểu tượng điện thoại bàn  (+84) 2343 830 720 (trong giờ hành chính)
Vector Logo] Zalo - Ứng Dụng Nhắn Tin, Gọi Video Sắc Nét - Download Định  Dạng EPS, SVG Cho AI, Corel » Hải Triều  (+84) 777 424 383
Email Icon | Android Lollipop Iconset | dtafalonso     tqchien@hueuni.edu.vn