Thứ năm, 30/11/2023
1251

THÔNG TIN HỌC BỔNG DU HỌC ĐÀI LOAN NĂM HỌC 2023 -2024

[Ban hành kèm theo Tờ trình ngày 28  tháng  11  năm 2023 của Trưởng phòng, Phòng KH,CN&HTQT

đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế phê duyệt]

 

Phòng Giáo dục - Văn phòng kinh tế Đại Bắc giới thiệu thông tin học bổng du học Đài Loan, cụ thể như sau:

1. Thời gian
15h00  ngày 07 tháng 12 năm 2023 [thứ Năm]
2. Địa điểm
Hội trường 1, tầng 3, Nhà Hiệu bộ
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
57 Nguyễn Khoa Chiêm, An Cựu, Huế

3. Đối tượng tham dự
3.1. Trưởng Khoa Tiếng Trung cử 200 sinh viên [ưu tiên sinh viên năm thứ 3 & 4]
3.2. Sinh viên, cựu sinh viên, học viên, cựu học viên của Trường có nhu cầu
- Đăng ký tham dự 
- Trường thông báo danh sách đăng ký tham dự  [cập nhật ngay sau khi người học đăng ký thành công]
- Trường thông báo danh sách dự thực tế  [đang cập nhật]