Thứ hai, 05/09/2022
1690

HỌC BỔNG “CANVAS GATE - ĐỒNG HÀNH CÙNG SINH VIÊN” NĂM HỌC 2022 - 2023

 

Đối tượng: Sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Số lượng: 05 suất
Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn chung
- Có phẩm chất đạo đức tốt, đạt kết quả học tập rèn luyện đạt loại giỏi trở lên, có ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện.
- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc neo đơn, có thể phải nghỉ học; có sức khỏe không tốt nhưng vẫn có ý chí vượt lên số phận...
- Có ý thức tổ chức kỷ luật; chấp hành tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy của Nhà trường.
- Chưa nhận được học bổng thường kỳ của bất cứ tổ chức, cá nhân nào khác có giá trị từ 1 triệu đồng/1 tháng trở lên (trường hợp sinh viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí & hỗ trợ chi phí sinh hoạt không thuộc diện được cấp xét học bổng này)
- Kết quả học tập năm học 2021-2022 đạt loại Giỏi trở lên (chỉ tính điểm thi lần thứ nhất)
- Kết quả rèn luyện năm học 2021-2022 đạt loại Tốt trở lên
Tiêu chuẩn ưu tiên
- Đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc; tham gia và đạt được các giải thưởng cấp quốc gia hoặc quốc tế về nghiên cứu khoa học, học thuật...
- Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, trong hoạt động vì cộng đồng, được cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội ghi nhận.
- Có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, nhận được giấy khen từ cấp huyện trở lên.
- Có thành tích trong các cuộc thi Tiếng Nhật, Hùng biện Tiếng Nhật

Hình thức và giá trị của học bổng
- Giấy chứng nhận Học bổng trao tại Lễ Khai giảng năm học 2022 - 2023 (dự kiến)
- Học bổng có giá trị 01 năm học phí (tương đương 60.000 yên)

Hồ sơ dự tuyển
- Đơn đăng kí xét tuyển học bổng Canvas Gate (mẫu Đơn ), có dán ảnh, có xác nhận của chính quyền địa phương
- Bảng điểm kết quả học tập năm học 2021-2022 có đóng dấu xác nhận của Trường
- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo (nếu có).
- 02 ảnh thẻ (4x6) trong thời gian 6 tháng (tính đến ngày làm hồ sơ) .
- 02 hình ảnh ngôi nhà, nơi sinh sống hiện tại của sinh viên.
- Giấy khen, giấy xác nhận có thành tích trong học tập, công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên năm học 2021-2022 (bản sao).

Đăng ký dự tuyển
Địa điểm
Văn phòng Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế
Số điện thoại liên hệ: 0234.3830723
Thời gian
Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/9/2022

 


 


File đính kèm:

Đơn đăng ký xét tuyển học bổng Canvas Gate 2022-2023.pdf