Thứ hai, 23/10/2023
805

HỌC BỔNG NĂM HỌC 2023 - 2024 DO NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾ TÀI TRỢ


[Ban hành kèm theo Công văn số 1056 /ĐHNN-CTSV ngày 23 tháng 10 năm 2023
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]

 

Trường tổ chức xét chọn học bổng năm học 2023 - 2024 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế tài trợ, thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Sinh viên bằng đại học thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy đáp ứng đủ các tiêu chí sau đây:
- Đã nộp Hồ sơ [bản giấy + bản điện tử] đề nghị Trường giới thiệu, xét duyệt học bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách

- Sinh viên chưa nhận học bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách trong năm học 2023-2024

2. Số lượng

10 suất [ 10 suất chính thức]

3. Giá trị

1.000.000 đ/ suất

4. Đăng ký dự tuyển

Ứng viên đăng ký dự tuyển từ 14h00 ngày 24/10/2023 đến khi đủ số lượng Đạt hoặc đủ 20 hồ sơ đăng ký dự tuyển 
Trường xét đăng ký dự tuyển: 24-25/10/2023
Trường công bố kết quả xét đăng ký dự tuyển: 24/10/2023 


5. Quyết định cấp học bổng và kế hoạch trao học bổng
Trường công bố quyết định cấp học bổng: 26/10/2023
Trường & Nhà tài trợ tổ chức trao học bổng: Ngày hội Tân sinh viên năm học 2023 - 2024