Thứ hai, 15/04/2024
1682

HỌC BỔNG NĂM HỌC 2023 - 2024 DO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỆT MAY THIÊN AN PHÁT TÀI TRỢ


[Ban hành kèm theo Công văn số 333 /ĐHNN-CTSV ngày 15 tháng 04 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]

 

Trường tổ chức xét chọn học bổng năm học 2023 - 2024 do Công ty cổ phần đầu tư dệt may Thiên An Phát tài trợ, thông tin cụ thể như sau:

I. Tiêu chí

Sinh viên bằng đại học thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy đáp ứng đủ các tiêu chí sau đây:
1. Sinh viên đã nộp Hồ sơ [bản giấy + bản điện tử] đề nghị Trường giới thiệu, xét duyệt học bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách

2. Sinh viên chưa nhận học bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách trong năm học 2023-2024

II. Số lượng

05 suất [05 suất chính thức]

III. Giá trị

1.000.000 đ/ suất

IV. Đăng ký và kết quả

1. Sinh viên đáp ứng đủ các tiêu chí nêu trên đăng ký dự tuyển
[từ 09h00 ngày 16 tháng 4 năm 2024 đến khi đủ số lượng Đạt hoặc đủ 10 hồ sơ đăng ký]
2. Trường thông báo Danh sách đăng ký dự tuyển 

[Danh sách đăng ký dự tuyển được cập nhật ngay sau khi ứng viên đăng ký thành công]
3. Sinh viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung Danh sách đăng ký dự tuyển [16/4/2024]
4. Trường thông báo Kết quả xét duyệt
[16/4/2024]
5. Sinh viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kết quả xét duyệt 
[16/4/2024]

6. Trường mời ứng viên có kết quả "Đạt" tham gia Nhóm [16/4/2024]
V. Quyết định và kế hoạch trao học bổng
1. Trường thông báo [dự thảo] Quyết định cấp học bổng [16/4/2024]

2. Sinh viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung [dự thảo] Quyết định cấp học bổng [16/4/2024]
3. Trường công bố Quyết định cấp học bổng [16-17/4/2024]
4. Sinh viên nhận Quyết định cấp học bổng tại Nhóm [16-17/4/2024]

5. Trường tổ chức trao học bổng theo Kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm năm 2024 của Trường
[Đơn vị tham mưu tổ chức: Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên
]
6.
Trường chuyển khoản tiền học bổng
[đang cập nhật]
7. Sinh viên xác nhận đã nhận học bổng tại Nhóm  [đang cập nhật]