Thứ tư, 10/04/2024
1963

HỌC BỔNG NĂM HỌC 2023 - 2024 DO CÔNG TY TNHH PROMIENT VIỆT NAM TÀI TRỢ


[Ban hành kèm theo Công văn số 313 /ĐHNN-CTSV ngày 10 tháng 04 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]

 

Trường tổ chức xét chọn học bổng năm học 2023 - 2024 do Công ty TNHH Promient Việt Nam tài trợ, thông tin cụ thể như sau:

I. Tiêu chí

Sinh viên bằng đại học thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy đáp ứng đủ các tiêu chí sau đây:
1. Sinh viên đã nộp Hồ sơ [bản giấy + bản điện tử] đề nghị Trường giới thiệu, xét duyệt học bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách

2. Sinh viên chưa nhận học bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách trong năm học 2023-2024

II. Số lượng

05 suất [05 suất chính thức]

III. Giá trị

1.000.000 đ/ suất

IV. Đăng ký và kết quả 

1. Sinh viên đáp ứng đủ các tiêu chí nêu trên đăng ký dự tuyển
[từ 10h00 ngày 12 tháng 4 năm 2024 đến khi đủ số lượng Đạt hoặc đủ 10 hồ sơ đăng ký]
2. Trường thông báo Danh sách đăng ký dự tuyển và [dự kiến] kết quả

[Danh sách đăng ký dự tuyển được cập nhật ngay sau khi ứng viên đăng ký thành công]
3. Sinh viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung [dự kiến] kết quả đăng ký dự tuyển [12/4/2024]
4. Trường thông báo kết quả xét duyệt
[12/4/2024]

5. Trường mời ứng viên có kết quả "Đạt" tham gia Nhóm  [12/4/2024]
V. Quyết định và kế hoạch trao học bổng
1. Trường thông báo [dự thảo] Quyết định cấp học bổng [12/4/2024]

2. Sinh viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung [dự thảo] Quyết định cấp học bổng [13-14/4/2024]
3. Trường công bố Quyết định cấp học bổng [15-18/4/2024]
4. Sinh viên nhận Quyết định cấp học bổng tại Nhóm [15-18/4/2024]

5. Trường tổ chức trao học bổng theo Kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm năm 2024 của Trường
[Đơn vị tham mưu tổ chức: Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ sinh viên
]
6.
Trường chuyển khoản tiền học bổng
[đang cập nhật]
7. Sinh viên xác nhận đã nhận học bổng tại Nhóm Zalo [đang cập nhật]