Thứ hai, 27/11/2023
2833

HỌC BỔNG NĂM HỌC 2023 - 2024 DO CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY VIỆT NAM TÀI TRỢ


[Ban hành kèm theo Công văn số 1196  /ĐHNN-CTSV ngày  28  tháng 11 năm 2023
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]

 

Trường tổ chức xét chọn học bổng năm học 2023 - 2024 do Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam tài trợ, thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Sinh viên bằng đại học thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy, Khoa Tiếng Trung đáp ứng đủ các tiêu chí sau đây:
- Đã nộp Hồ sơ [bản giấy + bản điện tử] đề nghị Trường giới thiệu, xét duyệt học bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách

- Sinh viên hưa nhận học bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách trong năm học 2023-2024

2. Số lượng

20 suất [ 20 suất chính thức]

3. Giá trị

1.000.000 đ/ suất

4. Đăng ký dự tuyển

Sinh viên đăng ký dự tuyển
[từ 15h00 ngày 29/11/2023 đến khi đủ số lượng Đạt hoặc đủ 30 hồ sơ đăng ký dự tuyển]

Trường thông báo danh sách và [dự kiến] kết quả đăng ký dự tuyển 
 
[danh sách cập nhật ngay sau khi ứng viên đăng ký thành công]

Trường thông báo [dự thảo] quyết định cấp học bổng   [30/11/2023]Sinh viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung [dự thảo] quyết định cấp học bổng   [đến 17h00_30/11/2023]

5. Quyết định cấp học bổng và kế hoạch trao học bổng

Trường công bố quyết định cấp học bổng   [05/12/2023]

Trường ủy quyền Khoa Tiếng Trung tổ chức trao học bổng 
[theo kế hoạch ngày Đại đoàn kết năm 2023 của Khoa]
- Thời gian: 08h30_
10/12/2023 [Chủ Nhật]
- Địa điểm: Hội trường tầng 4 [Thư viện]


Sinh viên xác nhận đã nhận học bổng [đang cập nhật]