Thứ tư, 03/01/2024
1262

HỌC BỔNG NĂM HỌC 2023 - 2024 DO BÀ ĐINH THỊ YẾN TÀI TRỢ


[Ban hành kèm theo Công văn số  05  /ĐHNN-CTSV ngày 03  tháng 01  năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế]

 

Trường tổ chức xét chọn học bổng năm học 2023 - 2024 do bà Đinh Thị Yến tài trợ, thông tin cụ thể như sau:

1. Đối tượng

Sinh viên bằng đại học thứ nhất, hình thức đào tạo chính quy đáp ứng đủ các tiêu chí sau đây:
- Đã nộp Hồ sơ [bản giấy + bản điện tử] đề nghị Trường giới thiệu, xét duyệt học bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách

- Chưa nhận học bổng & hỗ trợ ngoài ngân sách trong năm học 2023-2024

2. Số lượng

05 suất [ 05 suất chính thức]

3. Giá trị

1.000.000 đ/ suất

4. Đăng ký dự tuyển

Sinh viên đăng ký dự tuyển
[từ 16h00 ngày 04/01/2024 đến khi đủ số lượng Đạt hoặc đủ 10 hồ sơ đăng ký dự tuyển]

Trường thông báo danh sách đăng ký dự tuyển và [dự kiến] kết quả 

[danh sách cập nhật ngay sau khi ứng viên đăng ký thành công]

Sinh viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung [dự kiến] kết quả đăng ký dự tuyển [đến 22h00_04/01/2024]

Trường thông báo kết quả xét duyệt 
 [05/01/2024]


Trường thông báo [dự thảo] quyết định cấp học bổng [05/01/2024]


Sinh viên đề nghị điều chỉnh, bổ sung [dự thảo] quyết định cấp học bổng [đến 18h00_07/01/2024]

5. Quyết định cấp học bổng và kế hoạch trao học bổng

Trường công bố quyết định cấp học bổng [08/01/2024]

Trường chuyển khoản tiền học bổng [10-15/01/2024]

Sinh viên xác nhận đã nhận học bổng [15-16/01/2024]